Artikkelipankki

Artikkelipankki

Sosiaaliturva -lehti täytti 95 vuotta vuonna 2007. Vuosina 1912–1918 se ilmestyi nimellä Köyhäinhoitolehti ja vuosina 1919–1976 nimellä Huoltaja. Vanhoja artikkeleita julkaistiin verkossa lehden juhlavuoden kunniaksi. Sosiaalitiedoksi lehden nimi muutettiin keväällä 2009.

”Olemme velvolliset perustamaan yhteiskunnallisen huoltotyön äänenkannattajan ja sen avulla raivaamaan alaa oikeammalle käsitystavalle tässä tehtävässä.”

Sosiaalitieto-lehden edeltäjä Köyhäinhoitolehti ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1912. Lehden syntysanat lausui maamme ensimmäinen sosiaalihuollon valtionvirkamies, vaivaishoidontarkastelija, hovineuvos Gust. Ad. Helsingius (1855–1934). Lehden käytännön toteuttamisen hän antoi alaiselleen, Kaakkois-Suomen vaivaishoidonneuvojalle Bruno Sarlinille (1878–1951).

Lehti ilmestyi Sarlinin toimittamana Kuopiossa vuoden 1918 loppuun saakka. Se julisti etusivullaan olevansa Kunnallisen köyhäinhoidon ja yksityisen hyväntekeväisyyden äänenkannattaja. Julkaisupaikan siirryttyä 1919 Helsinkiin lehden nimi muutettiin Huoltajaksi.

Köyhäinhoitolehden kirjoitukset valottavat suomalaisen hyvinvointivaltion syntyjä syviä ja ovat osa kulttuurihistoriallista perintöämme.

Köyhäinhoitolehti


1912

Köyhäinhoitolehti 1912

Köyhäinhoitolehden näytenumero ilmestyi 25.11.1912 Kuopiossa. Bruno Sarlinin pääkirjoituksessa linjataan köyhäinhoidon yhteiskunnallista merkitystä. Gust. Ad. Helsingiuksen kirjoituksessa vaaditaan lopettamaan köyhäinhuutokaupat.


1913

Köyhäinhoitolehti 1913

Köyhäinhoitolehti ilmestyi 24 kertaa vuodessa. Bruno Sarlin ajaa maahamme kaitsijajärjestelmää. Ensimmäinen yleinen köyhäinhoitokongressi pidetään Helsingissä, ja tuolloin perustetaan Suomen köyhäinhoitoliitto. Gust. Ad. Helsingius käsittelee Jyväskylän ja Savonlinnan köyhäinhoitokokouksissa köyhien lasten erottamista vanhemmistaan. Bruno Sarlinin aiheena on köyhäinhoito ja aviottomat lapset äitineen.


1915

Köyhäinhoitolehti 1915

Köyhäinhoitolehti ilmestyi 24 kertaa vuodessa. Kaitsijajärjestelmään siirtyminen on paljon esillä. Bruno Sarlin käsittelee aihetta muun muassa 5-osaisessa kirjoituksessaan ”Avonaisen köyhäinhoidon tarkoituksenmukainen järjestely kunnissamme. Mihin suuntaan?”Huoltaja


1921

Huoltaja 1921

Huoltajassa uutisoidaan Vaasan läänin maaherran Bruno Sarlinin tarkastuskäynnistä Alajärven kunnalliskotiin.
Huoltaja 18/1921


1925

Huoltaja 1925

Köyhäinhoidon apulaistarkastaja Elli Tavastähti kuvaa kirjoituksissaan ns. kunniallisten köyhien elämää 1920-luvun Suomessa.
Huoltaja 6/1925 ja Huoltaja 9/1925


1931

Huoltaja 1931

Huoltajan päätoimittaja, köyhäinhoidon ylitarkastaja Viljo Hytönen käsittelee kirjoituksessaan kunnalliskotien rakentamiselle asetetettavia vaatimuksia.
Huoltaja 3/1931


1940

Huoltaja 1940

Rovasti ja nuoriso-, diakonia- sekä vanhustenhuollon johtomies Verneri Louhivuori käsittelee joulun merkitystä ihmiselle.

Huoltaja 24/1940


1947

Huoltaja 1947

Valtiotieteen tohtori Veikko Piirainen korostaa artikkelissaan sosiaalihuollon paikallisen tutkimuksen merkitystä. Piirainen toimi uransa aikana muun muassa huoltojohtajana ja professorina. Hän oli Huoltaja-lehden toimitussihteeri 1951-1963.
Huoltaja 10/1947


1951

Huoltaja 1951

Sosiaaliministeriön tarkastava lääkäri Gurli Särkilahti keskittyy kirjoituksessaan siihen, miten kroonisesti mielisairaitten hoito voidaan järjestää tarkoituksenmukaisesti kunnalliskodeissa.
Huoltaja 13–14/1951


1953

Huoltaja 1953

Mikä on ihmisarvo ja mihin se perustuu? Tätä kysymystä selvittää artikkelissaan professori Urpo Harva.
Huoltaja 24/1953


1958

Huoltaja 1958

”Hoidettu, käytännön tarpeita vastaava ympäristö lienee huoltolaitoksiakin koskeva oleellisin vaatimus. Siihen on helposti yhdistettävissä myös kauneus ja viihtyisyys, mitkä harvoin vaativat ylivoimaisia taloudellisia uhrauksia”, kirjoittaa puutarha-arkkitehti Katri Luostarinen.
Huoltaja 22/1958


1963

Huoltaja 1963

Dosentti Reino Salo painottaa paikallisen tutkimuksen tarvetta sosiaalihuollossa.
Huoltaja 20/1963

Artikkeliin on koottu kuvauksia joulusta päihdehuollon laitoksissa. Joulutunnelmia kuvaillaan Järvenpään sosiaalisairaalassa, Kankaanpään, Mikkelin ja Tyynelän A-kodeissa sekä Perniön, Ridasjärven ja Tervalammen huoltoloissa.
Huoltaja 24/1963


1964

Huoltaja 1964

Mielisairaaloihin pyrkivien potilaiden määrässä heijastuvat muun muassa tilanne ja olosuhteet työmarkkinoilla, kirjoittaa huoltolääkäri M. Viukari.
Huoltaja 15–16/1964


1967

Huoltaja 1967

Muun muassa sosiaalialan tiedotuksen pioneerina tunnettu Aira Heinänen pakinoi sosiaalitoimen tiedottamisesta Huoltajassa 1967-1969.

Huoltaja 4/1967, 6-7/1967, 20/1967, 23/1967


1968

Huoltaja 1968

Huoltaja 3/1968, 6/1968, 9/1968, 13–14/1968, 17/1968, 18/1968


1969

Huoltaja 1969

Vuonna 1969 asetettiin toimikunta kartoittamaan sosiaalihuollon tiedotusta. Osana sen työtä tehtiin kysely, jossa selvitettiin päivälehtien toimitusten toiveita sosiaalitoimen tiedottamiselle. Aira Heinänen kirjoittaa kyselyn tuloksista.

Huoltaja 8/1969, 11–12/1969, 13-14/1969, 21/1969, 24/1969


Sosiaaliturva

Sosiaalitieto


2010

Sosiaalitieto 2010