Huoltaja 1921

Huoltaja 18/1921


Mielisairas puoli vuotta raudoissa. Maaherra puuttunut asiaan.

Kun Vaasan läänin maaherra Br. Sarlin  elok. 24 p:nä toimitti tarkastuksen Alajärven kunnan kunnalliskodissa, havaitsi hän, että laitoksella oli lähes puoli vuotta pidetty jalastaan seinään  rautakahleella kytkettynä mielisairasta miestä, minkä johdosta maaherra merkitsi laitoksen tarkastuspöytäkirjaan m.m. seuraavaa: – – ”Sen sijaan huomasin hämmästyksekseni, että laitoksen käsityöpirttiin oli tehdy ahdas koppi ja että siihen oli jo kevättalvella sijoitettu mielenvikainen mies toisesta jalastaan rautakahleilla seinään kytkettynä, ilman, että rautoja, kuten johtajatar minulle ilmoitti, sen jälkeen olisi tähän päivään mennessä kertakaan irroitettu miehen jalasta. – Kun tällainen menettely loukkaa alkeellisimpiakin ihmisyystunteita ja on vastoin hyvää tapaa ja toukokuun 28 p:nä 1889 annettua mielisairashoitoasetusta, käsken minä täten köyhäinhoitohallitusta heti toimittamaan miehen tarkoituksenmukaiseen hoitoon sijoittamalla hänet, ellei valtion laitoksessa ole heti sijaa saatavissa, johonkin naapurikunnan kunnalliskodin mielisairaalaosastoon hoidettavaksi, sekä aivan heti vapauttamaan miehen kahleista ja sen sijaan, jos paikalle kutsuttu lääkäri pitää sitä välttämättä tarpeellisena, asettamaan hänen ylleen n.s. pakkopaidan, kunnes hänet on viety tarkoituksenmukaiseen hoitoon. – Missään tapauksessa ei miestä saa enää tämän jälkeen pitää kahleissa, vaan on, ellei muuta mahdollisuuksia keksitä, palkattava erityinen vartija, kunnes parempi hoitopaikka on hankittu. – Laitokseen ei täst’edes saa sijoittaa mielenvikaisia lainkaan, ellei laitokselle rakenneta erityistä tarkoitustaan vastaavaa mielisairasosastoa. Köyhäinhoitohallituksen on minulle ilmoitettava ennen syyskuun 5 päivää, mitä asiassa on tehty ja millaisessa hoidossa mies on.”  – – ”Vaasan” kuuleman mukaan on maaherra heti tarkastuksen päätyttyä velvoittanut asianomaisen nimismiehen valvomaan, että maaherran antamat määräykset viipymättä pannaan täytäntöön ja käskenyt nimismiestä sen lisäksi pitämään poliisitutkinnon siitä, ketkä olivat toimeenpanneet moisen hoidon avuttomalle mielisairaalle sekä saattamaan sanotut toimeenpanijat syytteeseen teostaan.