Stiftelsen Huoltaja-säätiö – en agent för socialvården

Stiftelsen Huoltaja-säätiö sr främjar den socialvården och förstärker de professionellas kompetens- och kunskapsbaser på det sociala området.

  • grundat 1953
  • arrangerar expertseminarier
  • utger publikationer
  • delar ut pris och stipendier
  • samarbetar med sina inhemska och utländska partner, bl.a. inom European Social Network – ett nätverk för socialledningen i Europa

Stiftelsen strävar till att poängtera socialvårdens betydelse för och synpunkter på samhällsutvecklingen. Målet är att finna nya lösningar och förankra dem i arbetspraktiken.

Vår mission:
Stiftelsen Huoltaja-säätiö strävar till att befrämja socialvårdens förnyelse, så att social rättvisa och delaktighet av samhället kan förverkligas i de föränderliga verksamhetsmiljöerna.

Harri Jokiranta
Ordförande

Kontaktperson
Lea Suoninen-Erhiö 
Verksamhetsledare
+358 (0)9 771 2186