Huoltajaa luettiin maan joka kunnassa. Monessa kunnassa se tilattiin kaikille huoltolautakunnan jäsenille. Kuvassa Leisjärven huoltolautakunta 1930-luvun lopulla.

Huoltaja-säätiön historia

Sosiaalihuollon tieto- ja osaamispohjan vahvistaminen on ollut Huoltaja-säätiön toiminnassa keskeistä koko säätiön olemassaolon ajan.

Ammattilehdet

Ammatillinen aikakauslehti Huoltaja, sittemmin Sosiaaliturva ja viimeksi nimellä Sosiaalitieto vuoden 2012 loppuun saakka ilmestynyt sosiaalialan riippumaton ammattilehti olivat aiemmin säätiön keskeisiä valistus- ja tiedotuskanavia.

Sosiaalitiedon seuraajaksi perustettiin sosiaali- ja terveysalan aikakauslehti Noste, jota säätiö julkaisi yhdessä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n kanssa vuosina 2013–2015.

Printtimedian murroksen seurauksena säätiön viestintä painottuu nykyään verkkoon.

Tutkimusapurahat ja tuki alan koulutukselle

Säätiön perustehtäviin kuuluvat myös  sosiaalihuoltoon kohdistuvan tutkimuksen ja alalla toimivien ammatillisen koulutuksen tukeminen. Toimintavuosiensa aikana säätiö on jakanut mittavan määrän tutkimusapurahoja, tuottanut ja rahoittanut alan oppimateriaaleja sekä edistänyt alan koulutusta.

Säätiö on myös tehnyt monia aloitteita. Muun muassa vuonna 1983 säätiö esitti sosiaalityön tutkimus- ja kokeilukeskusten perustamista. Ne toteutuivat vuonna 2002 sosiaalialan osaamiskeskuksina.

Kenties tunnetuin säätiön avustuksella aikaansaatu julkaisu on Pekka Kuusen 60-luvun sosiaalipolitiikka -teos.

Vuonna 2003 Huoltaja-säätiön täyttäessä 50 vuotta julkaistiin Lea Suoninen-Erhiön kirjoittama säätiön historiikki, jossa säätiön vaiheet käydään läpi ja samalla kuvataan suomalaisen sosiaalihuollon kehitystä. Historiikin tiivistelmä Sosiaalihuollon puolesta viisi vuosikymmentä julkaistiin Sosiaaliturvassa 18/2003. Tiivistelmä löytyy linkin takaa.

Kansainvälinen vuorovaikutus

Vuonna 1981 ilmestyi ensimmäisen kerran säätiön julkaisema monikielinen Sosiaaliturvan sanasto. Sen neljäs painos ilmestyi vuonna 2002. Kielinä ovat englanti, ranska, ruotsi, saksa, venäjä ja viro. 

 Säätiön ulkomaan opintomatkat ja kansainvälinen vuorovaikutus ovat tuoneet virikkeitä suomalaiselle sosiaalihuollolle. Säätiö on myös tukenut ulkomaalaisten sosiaalityöntekijöiden mahdollisuutta perehtyä suomalaisiin sosiaalipalveluihin.

Euroopan sosiaalijohdon verkostossa, European Social Network Huoltaja-säätiö on suomalaisten toimijoiden yhdyslinkki. ESN tarjoaa uutta strategista tietoa sosiaalipalvelujen toteuttamisesta suunnittelijoille, poliitikoille, johtajille ja ammattityöntekijöille. Verkostolla on jäseniä EU:n vanhoista ja uusista jäsenmaista sekä Sveitsistä, Norjasta ja Islannista. Suomen ESN-yhteenliittymän muodostavat Sosiaalijohto ry, Suomen Kuntaliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Huoltaja-säätiö liittymän vastuullisena jäsenenä.