Muut julkaisut

Muut julkaisut

Tälle sivulle listataan Huoltaja-säätiön julkaisuja.
Lista täydentyy arkistotyön edetessä.

 

Ulla Salonen-Soulié (toim.): SOTE-uudistus – kipupisteitä ja uusia mahdollisuuksia sosiaalihuollolle. 2015, verkkojulkaisu.

Ulla Salonen-Soulié (toim.): Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus – haasteet opetukselle ja tutkimukselle. 2014, verkkojulkaisu.

Aulikki Kananoja, Vuokko Niiranen ja Harri Jokiranta (2008): Kunnallinen sosiaalipolitiikka. Osallisuutta ja yhteistä vastuuta. PS-kustannus, nid. 252 s.
Teos on syntynyt Huoltaja-säätiön ja PS-kustannuksen yhteistyönä.

Hyvän kunnallisen sosiaalipolitiikan teesit (2009, PDF, 4 s.)
Teesit on laatinut Huoltaja-säätiön yhteydessä toiminut Kunnallisen sosiaalipolitiikan asiantuntijaryhmä syksyllä 2007.

Lea Suoninen-Erhiö: Huoltaja-säätiö sosiaalihuollon edistäjänä ja tukijana 50 vuotta. 2003, 128 s. Säätiön 50-vuotishistoriikin tiivistelmä julkaistiin Sosiaaliturvassa 18/2003: Sosiaalihuollon puolesta viisi vuosikymmentä.

Arja Jokinen-Virta (toim.): Kuka johtaa sosiaalihuoltoa 2000-luvulla? 2002, 112 s.

Kaarina Jousimaa: Näkökulma suomalaiseen yhteiskuntaan. Köyhäinhoitolehti–Huoltaja–Sosiaaliturva 75-vuotias. 1987, 238.