Julkaisut

Huoltaja-säätiön julkaisutoiminta

Huoltaja-säätiö perustettiin vuonna 1953 julkaisemaan Huoltajaa, joka oli sosiaalialan ammattilehti. Lehti oli alunperin perustettu vuonna 1912 nimellä Köyhäinhoitolehti. Vuonna 1976 Huoltaja muuttui Sosiaaliturvaksi. Sosiaalitiedoksi lehden nimi muuttui vuonna 2006. Lehti lakkautettiin vuonna 2012, jolloin se täytti sata vuotta.

Sosiaalitiedon seuraajaksi perustettiin sosiaali- ja terveysalan aikakauslehti Noste, jota säätiö julkaisi yhdessä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n kanssa vuosina 2013–2015.

Säätiö on myös julkaissut monikielistä Sosiaaliturvan sanastoa vuodesta 1981. Sen neljäs, uudistettu painos ilmestyi vuonna 2002 sekä kirjana että CD-versiona. Kielinä ovat englanti, ranska, ruotsi, saksa, venäjä ja viro. Sanastossa on yli 1 000 suomalaista hakusanaa, tarkemmat määritelmät keskeisistä käsitteistä sekä hakemisto vieraskielisistä termeistä. CD-versio toimii myös eri kielten välillä.

Säätiön julkaisutoiminta painottuu nykyään verkkoon.

Mikäli olet kiinnostunut säätiön julkaisuista, ota yhteyttä säätiön toimistoon:
toimisto@huoltaja-saatio.fi tai puh. 09 771 2510

Lehdet

Matkaraportit

Säätiön muita julkaisuja

Ulla Salonen-Soulié (toim.):

SOTE-uudistus – kipupisteitä ja uusia mahdollisuuksia sosiaalihuollolle. 2015, verkkojulkaisu. 

Ulla Salonen-Soulié (toim.): 

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus – haasteet opetukselle ja tutkimukselle. 2014, verkkojulkaisu.

Aulikki Kananoja – Vuokko Niiranen – Harri Jokiranta

Kunnallinen sosiaalipolitiikka – Osallisuutta ja yhteistä vastuuta. Julkaistu PS-kustannuksen ja Huoltaja-säätiön yhteistyönä, 2008, 252 s.

Lea Suoninen-Erhiö:

Huoltaja-säätiö sosiaalihuollon edistäjänä ja tukijana 50 vuotta. 2003, 128 s. Säätiön 50-vuotishistoriikin tiivistelmä julkaistiin Sosiaaliturvassa 18/2003: Sosiaalihuollon puolesta viisi vuosikymmentä.

 Arja Jokinen-Virta (toim.): 

Kuka johtaa sosiaalihuoltoa 2000-luvulla? 2002, 112 s.

Kaarina Jousimaa:

Näkökulma suomalaiseen yhteiskuntaan. Köyhäinhoitolehti–Huoltaja–Sosiaaliturva 75-vuotias. 1987, 238. 

Huoltaja-säätiö on lisäksi tuottanut itse tai rahoittanut sosiaalialan oppimateriaalien julkaisua sekä tutkimustoimintaa perustamisestaan 1950-luvulta lähtien. Kenties tunnetuin säätiön tuella aikaansaatu julkaisu on Pekka Kuusen 60-luvun sosiaalipolitiikka -teos, jonka alkurahoitus tuli säätiöltä.