Huoltaja-säätiön toiminta

Huoltaja-säätiö perustettiin vuonna 1953 edistämään sosiaalihuollon valistus- ja tiedotustoimintaa sekä alan koulutusta. Tätä tehtävää säätiö toteuttaa harjoittamalla julkaisutoimintaa, jakamalla apurahoja sekä järjestämällä asiantuntijaseminaareja.

Globalisaation paineet ja tiukka julkinen talous uhkaavat kaventaa hyvinvointipolitiikan tilaa sekä sosiaalihuollon asemaa ja merkitystä tulevaisuudessa. Muuttunut toimintaympäristö on saanut säätiön muuttamaan toimintaansa yhä enemmän valistajasta vaikuttajaksi.

Säätiö vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon käynnistämällä keskustelua ja tarjoamalla tietoa ja taitoa päättäjille, työmarkkinaosapuolille sekä sosiaalialan ammattilaisille. Tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja ihmisten hyvinvoinnin tueksi, ja juurruttaa niitä työkäytäntöihin.

Toimintamuotojen muutoksista huolimatta säätiön perimmäinen pyrkimys – sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kaikkien ihmisten yhteiskunnallinen osallisuus – on säilynyt ennallaan vuosien saatossa.

Vuoden 2007 Bruno Sarlin -seminaarissa pohdittiin mm. viestinnän merkitystä sosiaalihuollon muuttuvassa toimintaympäristössä. Huoltaja-säätiön isännistön puheenjohtajana tuolloin toiminut Maija Perho tarkasteli teemaa historian kautta.