Säätiö

Säätiö

  • Tieto- ja osaamispohjan vahvistaja
  • Kansainvälisen vuorovaikutuksen edistäjä
  • Keskustelun ylläpitäjä
Vuonna 1953 perustettu Huoltaja-säätiö on osaltaan vaikuttanut suomalaisen hyvinvointivaltion rakentamiseen ja etenkin sosiaalihuollon kehittämiseen.Toiminnan johtavana tavoitteena on ollut vahvistaa sosiaalihuollon tieto- ja osaamispohjaa. Säätiö julkaisi pitkään sosiaalialan ammattilehteä. Huoltaja-säätiö on myös tukenut monin tavoin sosiaalihuoltoon kohdistuvaa tutkimusta ja alalla toimivien ammatillista koulutusta. Se on jakanut mittavan määrän apurahoja, tuottanut ja rahoittanut alan oppimateriaaleja sekä edistänyt alan koulutusta. Kenties tunnetuin säätiön avustuksella aikaansaatu julkaisu on Pekka Kuusen 60-luvun sosiaalipolitiikka -teos.