Kansainväliset yhteydet

Kansainväliset yhteydet

Eurooppalaista verkostoutumista

Huoltaja-säätiö toimii Euroopan sosiaalijohdon verkostossa suomalaisten toimijoiden yhdyslinkkinä.

Euroopan sosiaalijohdon verkosto, European Social Network, ESN edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta, ihmisten osallisuutta ja tasa-arvoa sekä toimii köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan kehittämillä tasokkaita sosiaalipalveluja. Se tarjoaa uutta strategista tietoa sosiaalipalvelujen toteuttamisesta suunnittelijoille, poliitikoille, johtajille ja ammattityöntekijöille.

ESN:n jäseninä on enimmäkseen sosiaalijohdon järjestöjä EU:n vanhoista ja uusista jäsenmaista sekä Sveitsistä, Norjasta ja Islannista. Suomen ESN-yhteenliittymän muodostavat Sosiaalijohto ry, Suomen Kuntaliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Huoltaja-säätiö, joka toimii liittymän vastuullisena jäsenenä.

Pohjoismaista yhteistyötä

Huoltaja-säätiö toimii suomalaisena yhdyslinkkinä sosiaalijohdon ammatillisiin järjestöihin Pohjoismaissa. Vuosittain maiden sosiaalijohto tapaa toisiaan eri yhteyksissä.

Sosiaalialalla kansainvälisiä yhteyksiä on ylläpidetty jo pitkään. Vuonna 1934 suomalaiset ja ruotsalaiset huoltotyöntekijät järjestivät yhteisen opintomatkan Latviaan, jossa päästiin kiertoajelulle isossa automobiilissa.