Avaukset

Suomalainen hyvinvointipolitiikka tarvitsee ”uskonpuhdistuksen”

Julkisuudessa esillä olleissa vanhuspalveluiden ja päivähoidon palvelutuotannon ongelmatilanteissa ei ole kysymys vain yksittäisistä laitoksista tai tuottajista, vaan omaksutun hyvinvointipolitiikan arvopohjan murtumisesta, kirjoittaa ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja. Viime viikkojen ja päivien keskustelu vanhuspalveluista, lasten päivähoidosta ja muistakin sosiaalihuollon palveluista osoittaa, että suomalaisessa hyvinvointipolitiikassa on epäterveitä piirteitä. Näkyviin nousseet epäkohdat, vääristellyt dokumentit ja ilmeiset hoidolliset laiminlyönnit – kaikesta …

Suomalainen hyvinvointipolitiikka tarvitsee ”uskonpuhdistuksen” Lue lisää »

Sosiaalisen ohentuminen ja uusi tuleminen

Sosiaalisen käsite sekä sosiaalisen toiminta-alueen asema muuttuvat ja jäsentyvät uudella tavalla yhteiskunnassamme. Muuttuvan sosiaalisen ymmärtäminen on sosiaalialan koulutuksen yksi peruslähtökohta, kirjoittaa Anneli Pohjola. Koulutus toteutuu aina yhteiskunnallisen kehityskulun kontekstissa. Pelkistetyn käsityksen mukaan sitä muovaavat lähinnä koulutusjärjestelmän ja työmarkkinoiden asettamat reunaehdot. Oletetaan, että koulutus tuottaa yksilöllisenä kasvuna työelämään valmiiksi soveltuvaa ammatillisuutta. Nykyisessä murroksessa kaikki on kuitenkin …

Sosiaalisen ohentuminen ja uusi tuleminen Lue lisää »

Siirtyminen ’uuteen sosiaaliseen’

Aikamme suuri kysymys on, miten uuden sukupolven hyvinvointimalli ja ekososiaalisesti kestävä kansalaisten hyvinvointi tuotetaan, kirjoittaa Mirja Satka.  Entä miten sosiaalityön koulutus ja tutkimus osallistuvat tähän työhön? Suurissa yhteiskunnallisissa murroksissa monet rakenteet liikkuvat ja syntyy avoimia mahdollisuuksia muutoksiin. Sosiaalisen käsite ja ilmiö tuotetaan jokaisessa isossa murroksessa uudelleen – esimerkiksi hyvinvointivaltion sosiaalinen oli sisällöltään, arvoiltaan ja missioltaan …

Siirtyminen ’uuteen sosiaaliseen’ Lue lisää »

Viisi näkökohtaa sosiaalityön tulevaisuuteen

Millainen on sosiaalityön tulevaisuuden visio muuttuvassa ja epävarmassa maailmassa, kysyy Aulikki Kananoja. Tarraudummeko mittavien muutosten edessä vain taloudellisiin voimavaroihin ja rakenteisiin, lainsäädännön normeihin ja vakiintuneisiin ammatillisiin käytäntöihin?  Vai uskallammeko rohkeasti katsoa työn sisältöä ja nykyisten käytäntöjen vaikutuksia? I Epävarmuuden ja muutosten maailma Elämme globaalissa maailmassa, jota leimaavat yhtäällä valtioiden suuri keskinäisriippuvuus ja toisaalta monet vaikeasti …

Viisi näkökohtaa sosiaalityön tulevaisuuteen Lue lisää »