Muu tuki

Muu tuki

Säätiön tieto- ja artikkeliaineistojen käyttöoikeudet

Sosiaalialan opiskelijoille, tutkijoille ja käytännön kehittäjille voidaan myöntää hakemuksesta käyttöoikeus säätiön tieto- ja artikkeliarkistoihin. Käyttöoikeuksista päätetään tapauskohtaisesti.

Säätiön historiallisesti ja tutkimuksellisesti arvokkaat lehtiaineistot – Köyhäinhoitolehti, Huoltaja, Sosiaaliturva ja Sosiaalieto – sadan vuoden ajalta vuodesta 1912 on digitoitu säätiön ja Kansalliskirjaston välisellä sopimuksella. Tutkijoiden käyttöön ne ovat saatavilla digitoituina Kansalliskirjastosta.

Paperilehtiin on mahdollista tutustua sovitusti Huoltaja-säätiön arkistossa.

Tilaustutkimukset 

Huoltaja-säätiön sääntöjen mukaan se voi suorituttaa tutkimuksia toteuttaakseen tarkoitustaan. Strategiakaudella säätiö varaa mahdollisuuden tilata säätiön sisällöllisten painotusten mukaisia pro gradu -tutkielmia, muun muassa osallisuutta, kokemusasiantuntijuutta ja palvelunkäyttäjien kokemustietoa käsitteleviä tutkimuksia.

***

Yhteyshenkilö Huoltaja-säätiön toiminnanjohtaja Lea Suoninen-Erhiö,
puh. 09 771 2186