Huoltaja-säätiön hallinto

Oikeusministeriö antoi luvan Huoltaja-säätiön perustamiseen 23.11.1953 ja vahvisti samalla sen säännöt. Säätiöstä haluttiin luoda sosiaalihuollon keskeisten vaikuttajien yhteinen foorumi.

Vuodesta 2015 säätiön hallinnon on muodostanut hallitus. Aiemmin säätiön hallintoon kuului myös isännistö, mutta siitä luovuttiin vuoden 2014 sääntömuutoksessa. Patentti- ja rekisterihallitus vahvisti sääntömuutoksen 27.3.2014.

Huoltaja-säätiön hallitus vuodesta 2017

Johtaja Marja Heikkilä, varapuheenjohtaja

Sosiaali- ja terveysjohtaja Harri Jokiranta, puheenjohtaja

Konsultti Aarne Kiviniemi

Tutkimuspäällikkö Minna Kivipelto

Työnohjaaja Tuija Nummela

Professori Marketta Rajavaara

Tulosaluejohtaja Pirkko Valtanen

***

Yhteyshenkilö

Huoltaja-säätiön toiminnanjohtaja Lea Suoninen-Erhiö
puh. 09 771 2186

***

Huoltaja-säätiön hallitus 20152016

Toiminnanjohtaja Päivi Ahonen

Projektipäällikkö Marja Heikkilä, varapuheenjohtaja

Liiketoimintajohtaja Vesa Isoviita

Projektinjohtaja Harri Jokiranta, puheenjohtaja

Toimitusjohtaja Aarne Kiviniemi

Sosiaalijohtaja Pirkko Valtanen