Sosiaalihuolto, arvot ja erilaistuva Suomi

Valtion vaivaishoidon neuvojan Bruno Sarlinin (1878–1951) aloittaessa Köyhäinhoitolehden ensimmäisenä päätoimittajana vuonna 1912 tavoitteena oli luoda maahan edistyksellinen köyhäinhoitojärjestelmä. Elettiin Venäjän vallan alla Suomen suuriruhtinaskunnassa.

Sosiaalihuollon järjestäminen perustui vuoden 1879 vaivaishoitoasetukseen, joka patisti kuntia vaivaistalojen rakentamiseen. Köyhäinhoitolehti ajoi vaivaistalojen rinnalle avonaista köyhäinhoitoa. Suuriruhtinaskunnan virkamiehenä ja Köyhäinhoitolehden päätoimittajana Sarlin innosti ja ohjasi kuntia organisoimaan köyhäinhoitonsa uudella tavalla.

Kaikki mukaan ihmisyyden ja yhteistunnon nimessä, kaikki mukaan taistelussa köyhyyden kurjuutta vastaan myöskin kunnallistaloutemme nimessä, kirjoitti Sarlin Köyhäinhoitolehdessä 1/1913. Hän korosti, ettei köyhäinhoitoa saa katsoa vain taloudellisena asiana vaan sitä pitää kehittää niin, että ihmisyyden vaatimuksetkin tulevat oikeuteensa.

Sarlinin vuosisadan takaisista kirjoituksista välittyy innostus ja ymmärrys siitä, mitä ollaan tekemässä ja miksi ja miten uudistus on järkevä järjestää, jotta sen tavoitteet voidaan saavuttaa.

Miten sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen sujuu tässä ajassa: Miten palvelujärjestelmä toimii tutkimusten valossa eri puolilla maata, mitä pitäisi muuttaa ja miksi? Mitkä arvot uudistamista lopultakin ohjaavat ja Sarlinin ajatuksia lainaten täyttyvätkö ihmisyyden vaatimukset?

 Muun muassa näitä kysymyksiä tarkasteltiin XV Bruno Sarlin -seminaarissa. Huoltaja-säätiö järjesti seminaarin yhteistyössä Sosiaalipoliittisen yhdistyksen kanssa 22. marraskuuta Helsingissä.

Seminaarin aineistot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen
Toimivat peruspalvelut ja sote-rakenneuudistus
Eila Mäkipää, valtiosihteeri, STM

Palveluiden saatavuuden alueelliset erot
Pekka Rissanen, arviointijohtaja, THL

Sosioekonomiset erot terveyspalveluiden käytössä
Anne Kouvonen, sosiaalipolitiikan professori, Helsingin yliopisto

Sosiaalihuolto, perustuslaki ja yhteiskuntapolitiikan arvot
Pauli Rautiainen, julkisoikeuden apulaisprofessori, Tampereen yliopisto

Eriarvoisuuden monet muodot ja erivertaisuuden ongelma
Antti Kauppinen, etiikan ja yhteiskuntafilosofian professori, Helsingin yliopisto