Vaikuttavaa sosiaalihuoltoa – mitä se vaatii?

Millaista sosiaalialan osaamista tarvitaan muuttuvissa rakenteissa? Miten sosiaalialan tutkimus-, koulutus- ja kehittämisrakenne organisoidaan tulevaisuudessa? Entä mikä vaikuttavuuden ja talouden vuoropuhelussa ohjaa sosiaalihuollon toimintaa?

Näitä teemoja pohdittiin Huoltaja-säätiön, sosiaali- ja terveysministeriön, Sosiaalijohto ry:n, Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran työkokouksessa 10. lokakuuta Helsingissä.

 

Työkokouksen aineistot

Isot agendan kysymykset
Harri Jokiranta, Huoltaja-säätiön hallituksen puheenjohtaja

Sote- ja maakuntauudistus
Päivi Sillanaukee, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö

Sosiaalialan tutkimus-, koulutus- ja kehittämisrakenne tulevaisuudessa
Marja Heikkilä, Huoltaja-säätiön hallituksen varapuheenjohtaja

Kustannusvaikuttavuus – millaisia mittareita rakennetaan uuteen sote-malliin ja miten niissä määritellään sosiaalihuollon ’arvo’
Jouni Nummi, Sosiaalijohto ry:n puheenjohtaja