Sosiaalialan työn kestävä ja uudistuva tietopohja muuttuvissa rakenteissa

Millaisen tiedon varassa sosiaalialalla työskennellään tulevaisuudessa? Mitä annettavaa tekoälyllä voisi olla? Entä miten alan tietoperusta on muuttunut vuosikymmenten aikana?

Muun muassa näitä kysymyksiä tarkasteltiin Huoltaja-säätiön kutsuseminaarissa 12. huhtikuuta Helsingin Kuntatalolla.

Seminaarin paneelissa käsiteltiin dokumentoinnin, tietojärjestelmien kehittämisen sekä digitalisaation nykyvaihetta sekä niihin liittyviä kysymyksiä, kuten tietosuojaa, sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota ja vireillä olevia uudistuksia.

Seminaari oli osa syksyllä 2016 alkanutta sosiaalialan uudistumistarpeita käsittelevää Huoltaja-säätiön seminaarisarjaa.

Seminaariaineistot

Tekoäly sosiaalityön apuna – miksi, mitä ja miten
Timo Honkela, digitaalisten aineistojen tutkimuksen professori, Helsingin yliopisto

Sosiaalialan tietoperustan jännitteet – historian näkökulma
Mirja Satka, sosiaalityön käytäntötutkimuksen professori, Helsingin yliopisto

Seminaarimuistio, laatinut Jenni Simola