Ihmisten elämäntilanteet ja integroiva sosiaalityö

Sote-uudistuksen keskeisiä kysymyksiä ovat valinnanvapauden, yksilöllisyyden ja henkilökohtaisuuden kysymykset. Mutta miten käy sote-uudistuksen alkuperäiselle integraatioidealle,  kun työtä irrotetaan yrityksille ja kenttää pirstotaan entistä enemmän? Integraation särkyminen uhkaa kokonaisvaltaisuutta, jatkuvuutta ja pysyvyyttä.

Mitä asiakaslähtöisyys voisi olla käytännön sosiaalityössä? Miten ihmisten moninaisiin avuntarpeisiin voitaisiin parhaiten vastata?

Näitä kysymyksiä pohdittiin Huoltaja-säätiön kutsuseminaarissa 22.9.2017 Helsingin Kuntatalolla. Seminaari oli osa syksyllä 2016 alkanutta sosiaalialan uudistumistarpeita käsittelevää seminaarisarjaa.

Seminaariaineistot

Integroinnin haaste ja vastuunkantaja uudessa sote-kehyksessä
Virva Juurikkala, erityisasiantuntija, STM

Sosiaalityö vanhan ja uuden ylittäjänä
Marketta Rajavaara, sosiaalityön professori, Helsingin yliopisto
Dialogialustuksessa Rajavaara kävi vuoropuhelua THL:n tutkimuspäällikön Minna Kivipellon kanssa

Seminaarimuistio, laatinut Jenni Simola