Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen turvattava uusissa sote-rakenteissa

Huoltaja-säätiön yhdessä valtakunnallisen yliopistoverkosto Sosnetin ja sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa järjestämässä työseminaarissa vaadittiin sosiaalihuollon tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämisen turvaamista uusissa sote-rakenteissa. Uudessa sote-ratkaisussa on huolehdittava siitä, ettei sosiaalihuolto etäänny paikallisista tarpeista ja ihmisten elämästä. Hyvinvointia edistävän ja ehkäisevän toiminnan edellytykset on turvattava rakenteellisesti. Perustason sosiaali- ja terveydenhuollon vahvistamiseksi tieto- ja osaamispohjaa tulee vahvistaa ja uusia käytäntöjä systemaattisesti …

Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen turvattava uusissa sote-rakenteissa Lue lisää »

Kunnallinen lastensuojeluteko 2014 palkinto Nurmijärvelle

Nurmijärven kunnan varhaisen avoimen yhteistyön toimintamalli lastensuojelussa palkittiin parhaana kunnallisena lastensuojelutekona. Kunniamaininnan saivat Espoon Poijupuisto sekä Rauman nuorten tyttöjen kasvuryhmä. Nurmijärven varhaisvaiheen lastensuojelupalvelut palkittiin vuoden parhaina Ansioituneet kunnalliset lastensuojeluteot palkittiin Kuntatalolla Helsingissä torstaina 27.maaliskuuta pidetyssä Sosiaalijohdon neuvottelupäivässä. Nurmijärven kunta on kehittänyt aktiivisesti sosiaalityötä, lastensuojelua ja lasten hyvinvointipalvelua osana koko kunnan palvelukulttuuria. Se on kouluttanut laajasti …

Kunnallinen lastensuojeluteko 2014 palkinto Nurmijärvelle Lue lisää »

Kannatus vahvoille sote-alueille

Huoltaja-säätiö painottaa lausunnossaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähtökohtaa ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien turvaamista. Kun kuntarakenne on vielä uudistamatta, kannattaa Huoltaja-säätiö vahvaa perustason sote-aluerakennetta vastuukuntineen. Tutkimus, koulutus ja kehittäminen osana sote-alueita säilyttää järjestämisvastuun samalle taholle. Sosiaalihuoltoon on saatava vastaava evo-malli kuin terveydenhuollossa. Lue koko lausunto

Kunnallinen lastensuojeluteko 2014 haussa

Lastensuojelun Keskusliitto, Kuntaliitto ja Huoltaja-säätiö palkitsevat vuosittain hyvän kunnallisen lastensuojeluteon. Palkinto nostaa esiin kunnissa tehtävää onnistunutta kehittämistyötä sekä hyviä käytäntöjä. Kunnallinen lastensuojeluteko 2014 – palkinto myönnetään sekä lapsen että perheen näkökulmasta merkitykselliselle lastensuojeluteolle. Teko edistää lastensuojelun toiminnan kehittämistä, asiakasnäkökulman entistä parempaa huomioimista sekä pienillä teoilla aikaan saatuja merkittäviä muutoksia. Palkinon myöntämiskriteerit liittyvät muun muassa siihen, …

Kunnallinen lastensuojeluteko 2014 haussa Lue lisää »

Sosiaalihuollon asema rakenneuudistuksissa

Sosiaalihuollon on oltava tasavertaisesti ja omine lähtökohtineen terveydenhuollon rinnalla ja yhteistyökumppanina. Sote-integraatio on rakennuudistuksen kulmakivi ja sen onnistumisen edellytys. Sosiaali- ja terveydenhuollon ei tule kuitenkaan eriytyä omaksi rakenteekseen vaan sen on oltava osa kuntakokonaisuutta. Lue Huoltaja-säätiön lausunto Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraporttiin