Sosiaalityö ja sen osaaminen muuttuvissa rakenteissa

Nykyisessä murroksessa kaikki yhteiskunnan osat tuntuvat olevan samaan aikaan liikkeessä. Myös sosiaalisen käsite ja sosiaalialan toiminta-alue muuttuvat. Murrosaika asettaa alan ammattilaisille uudenlaisia osaamisvaatimuksia. Mikä on sosiaalityön visio muutoksissa? Mikä on sosiaalityön rooli muuttuvissa rakenteissa? Mitkä ovat sosiaalityön koulutuksen sisällä uudet tai uudenlaista painotusta vaativat osaamisalueet?

Näitä kysymyksiä pohdittiin Huoltaja-säätiön kutsuseminaarissa 30.9.2016 Helsingin Kuntatalolla.

 

Seminaariaineistot

Sosiaalityön asiantuntijuus uusissa sote-rakenteissa ja -palveluissa – vaatimukset koulutukselle
Mikko Mäntysaari, sosiaalityön professori, Jyväskylän yliopisto

Seminaarin suunnitteluryhmän jäsenet ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja, sosiaalityön professori Anneli Pohjola ja sosiaalityön käytäntötutkimuksen professori Mirja Satka olivat kukin laatineet seminaariin teemasta omat taustaperinsa.

Aulikki Kananoja: Viisi näkökohtaa sosiaalityön tulevaisuuteen

Anneli PohjolaSosiaalisen ohentuminen ja uusi tuleminen

Mirja Satka: Siirtyminen ’uuteen sosiaaliseen’

Seminaarimuistio, laatinut Jenni Simola