Opinnäytetöiden palkitseminen

Opinnäytetöiden palkitseminen

Vuonna 2017 tuli kuluneeksi 25 vuotta siitä, kun Suomessa aloitettiin ammattikorkeakoulukokeilut ja samalla sosionomien (amk) koulutus. Juhlavuoden kunniaksi säätiö palkitsi sosionomiksi valmistuvien parhaita opinnäytetöitä. Opinnäytetöiden palkitsemista jatketaan strategiakaudella, mikäli se arvioidaan tarkoituksenmukaiseksi.

Palkitsemisedellytykset:

Vuonna 2017 palkittujen opinnäytetöiden edellytettiin käsittelevän asiakkaiden tai asukkaiden osallistumista palveluiden kehittämiseen, kokemusasiantuntijuutta tai palvelunkäyttäjien kokemustiedon muunlaista hyödyntämistä palvelujen kehittämisessä. Lisäksi edellytettiin, että opinnäytetyö on valmistunut kuluvana vuonna.

Ehdotukset palkittavista töistä:

Sosionomien (amk) opinnäytetöiden palkitsemisessa tehtiin yhteistyötä sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston kanssa. 

 

Lisätietoja Huoltaja-säätiön toiminnanjohtaja Lea Suoninen-Erhiö,
puh. 09 771 2186