Opinnäytetöiden palkitseminen

Vuonna 2017 tulee kuluneeksi 25 vuotta siitä, kun Suomessa aloitettiin ammattikorkeakoulukokeilut ja samalla sosionomien (amk) koulutus. Juhlavuoden kunniaksi säätiö palkitsee sosionomiksi valmistuvien parhaita opinnäytetöitä. Opinnäytetöiden palkitsemista jatketaan strategiakaudella, mikäli se arvioidaan tarkoituksenmukaiseksi.

Palkitsemisedellytykset:

Vuonna 2017 palkittavien opinnäytetöiden edellytetään käsittelevän asiakkaiden tai asukkaiden osallistumista palveluiden kehittämiseen, kokemusasiantuntijuutta tai palvelunkäyttäjien kokemustiedon muunlaista hyödyntämistä palvelujen kehittämisessä. Lisäksi edellytetään, että opinnäytetyö on valmistunut kuluvana vuonna.

Ehdotukset palkittavista töistä:

Sosionomien (amk) opinnäytetöiden palkitsemisessa tehdään yhteistyötä sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston kanssa. Verkoston välityksellä oppilaitoksilta on pyydetty ehdotuksia palkittavista töistä 1. marraskuuta 2017 mennessä.

Palkinnot:

Palkinto myönnetään enintään viidelle opinnäytetyölle.

Palkinnoista päättää Huoltaja-säätiön hallitus.

Palkinnon saajille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse. Palkinnon saajat julkistetaan ja lyhennelmät palkituista töistä julkaistaan säätiön verkkosivuilla.

Lisätietoja Huoltaja-säätiön toiminnanjohtaja Lea Suoninen-Erhiö,
puh. 09 771 2186