Muut apurahat

Muut apurahat

Strategikaudella 2017–2021 säätiö ei pääsääntöisesti myönnä apurahoja yksittäisiin tutkimuksiin. Säätiön strategiaa tukevista aloitteista voidaan kuitenkin käynnistää pidempikestoisia tutkimushankkeita yhteistyössä korkeakoulujen ja alan muiden toimijoiden kanssa.

Säätiö varaa itselleen myös mahdollisuuden tukea merkittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Lisäksi säätiö varaa mahdollisuuden tukea erilaisten oppimateriaalien – mukaan lukien digitaalisten aineistojen – tuottamista säätiön sisällöllisten painotusten mukaisesti.

Tietoja apurahoista antaa Huoltaja-säätiön toiminnanjohtaja Lea Suoninen-Erhiö,
puh. 09 771 2186