HS

Vaikuttavaa sosiaalihuoltoa – mitä se vaatii?

Miten sosiaalialan tutkimus-, koulutus- ja kehittämisrakenne organisoidaan tulevaisuudessa? Entä mikä vaikuttavuuden ja talouden vuoropuhelussa ohjaa sosiaalihuollon toimintaa? Muun muassa näitä teemoja pohdittiin Huoltaja-säätiön, sosiaali- ja terveysministeriön, Sosiaalijohto ry:n, Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran työkokouksessa 10. lokakuuta Helsingissä. Työkokouksen aineistot täällä.

Mikä on sosiaalityön visio muutoksissa?

Nykyisessä murroksessa kaikki yhteiskunnan osat tuntuvat olevan samaan aikaan liikkeessä. Myös sosiaalisen käsite ja sosiaalialan toiminta-alue muuttuvat. Murrosaika asettaa alan ammattilaisille uudenlaisia osaamisvaatimuksia. Mikä on sosiaalityön visio muutoksissa? Mikä on sosiaalityön rooli muuttuvissa rakenteissa? Mitkä ovat sosiaalityön koulutuksen sisällä uudet tai uudenlaista painotusta vaativat osaamisalueet? Näitä kysymyksiä pohdittiin Huoltaja-säätiön kutsuseminaarissa Sosiaalityö ja sen osaaminen muuttuvissa rakenteissa 30.9.2016 Helsingin Kuntatalolla.  …

Mikä on sosiaalityön visio muutoksissa? Lue lisää »

Sosiaalisen ohentuminen ja uusi tuleminen

Sosiaalisen käsite sekä sosiaalisen toiminta-alueen asema muuttuvat ja jäsentyvät uudella tavalla yhteiskunnassamme. Muuttuvan sosiaalisen ymmärtäminen on sosiaalialan koulutuksen yksi peruslähtökohta, kirjoittaa Anneli Pohjola. Koulutus toteutuu aina yhteiskunnallisen kehityskulun kontekstissa. Pelkistetyn käsityksen mukaan sitä muovaavat lähinnä koulutusjärjestelmän ja työmarkkinoiden asettamat reunaehdot. Oletetaan, että koulutus tuottaa yksilöllisenä kasvuna työelämään valmiiksi soveltuvaa ammatillisuutta. Nykyisessä murroksessa kaikki on kuitenkin …

Sosiaalisen ohentuminen ja uusi tuleminen Lue lisää »

Siirtyminen ’uuteen sosiaaliseen’

Aikamme suuri kysymys on, miten uuden sukupolven hyvinvointimalli ja ekososiaalisesti kestävä kansalaisten hyvinvointi tuotetaan, kirjoittaa Mirja Satka.  Entä miten sosiaalityön koulutus ja tutkimus osallistuvat tähän työhön? Suurissa yhteiskunnallisissa murroksissa monet rakenteet liikkuvat ja syntyy avoimia mahdollisuuksia muutoksiin. Sosiaalisen käsite ja ilmiö tuotetaan jokaisessa isossa murroksessa uudelleen – esimerkiksi hyvinvointivaltion sosiaalinen oli sisällöltään, arvoiltaan ja missioltaan …

Siirtyminen ’uuteen sosiaaliseen’ Lue lisää »

Viisi näkökohtaa sosiaalityön tulevaisuuteen

Millainen on sosiaalityön tulevaisuuden visio muuttuvassa ja epävarmassa maailmassa, kysyy Aulikki Kananoja. Tarraudummeko mittavien muutosten edessä vain taloudellisiin voimavaroihin ja rakenteisiin, lainsäädännön normeihin ja vakiintuneisiin ammatillisiin käytäntöihin?  Vai uskallammeko rohkeasti katsoa työn sisältöä ja nykyisten käytäntöjen vaikutuksia? I Epävarmuuden ja muutosten maailma Elämme globaalissa maailmassa, jota leimaavat yhtäällä valtioiden suuri keskinäisriippuvuus ja toisaalta monet vaikeasti …

Viisi näkökohtaa sosiaalityön tulevaisuuteen Lue lisää »

Osallistu Euroopan sosiaalipalveluiden kesäkonferenssiin

Lähde mukaan eurooppalaisia sosiaalipalveluita käsittelevään kesäkonferenssiin Hollannin Haagiin 20.–22. kesäkuuta. Konferenssi tarjoaa uutta strategista tietoa sosiaalipalveluiden toteuttamisesta suunnittelijoille, poliitikoille, johtajille ja ammattityöntekijöille. Euroopan sosiaalijohdon verkosto, ESN (European Social Network) järjestää 24. Euroopan sosiaalipalveluiden konferenssin (European Social Services Conference) tänä vuonna yhteistyössä Haagin kaupungin kanssa. Päivien teema on tiivistetty sloganiin: The future is local! Konferenssiohjelmassa korostetaan kuntien …

Osallistu Euroopan sosiaalipalveluiden kesäkonferenssiin Lue lisää »

Haku erikoissosiaalityöntekijän koulutukseen alkaa

Haku uuteen erikoissosiaalityöntekijän koulutukseen alkaa toukokuussa. Erikoistua voi lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityöhön sekä rekenteelliseen sosiaalityöhön. Syksyllä alkava koulutus on suunnattu kaikille sosiaalityöntekijöille, joilla on tarvetta vahvistaa ja syventää osaamistaan. Koulutuksessa yhdistyy käytäntö- ja tutkimustieto. Koulutuksen laajuus on 70 op, ja se voidaan suorittaa reilussa kahdessa vuodessa työn ohessa opiskellen. Sosiaalityön erikoisaloiksi tulevat myös hyvinvointipalvelut ja kuntouttava sosiaalityö, …

Haku erikoissosiaalityöntekijän koulutukseen alkaa Lue lisää »

Kysymys on yhteistyöstä

Sote-integraatio tarvitsee yhteistyön huippuosaajia, kirjoittaa ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja blogissaan. ”Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon tieto- ja tiedepohjat, kehityshistoriat ja ammatilliset kulttuurit ovat erilaiset. Kysymyksessä ei siis ole kahden samanlaisen tehtäväalueen yhteen sovittaminen, vaan erilaisten lähestymistapojen ja erilaisten osaamisten yhteensovittaminen.” Kananoja muistuttaa, että ammattien kulttuuriset muutokset ovat hitaita ja ne edellyttävät tuekseen koulutusta ja tutkimusta. Lue lisää ylisosiaalineuvoksen …

Kysymys on yhteistyöstä Lue lisää »

Noste-lehti lopetetaan

Soste ja Huoltaja-säätiö ovat päättäneet lakkauttaa yhdessä julkaisemansa Noste-lehden taloudellisten syiden perusteella. Laatulehtenä tunnettu sosiaali- ja terveysalan riippumaton aikakauslehti on ilmestynyt vuodesta 2013. Julkaisijoille keskeistä on ollut tehdä laadukasta sosiaali- ja terveysalan yleisaikakauslehteä. Lehden kustannuksista suuri osa on katettu tilaus- ja ilmoitustuotoilla, mutta printtimedian alamäen takia tuotot ovat pienentyneet. Tämän vuoksi julkaisijat ovat todenneet, että …

Noste-lehti lopetetaan Lue lisää »

Sote-johto kokoontui Kuntatalolla

Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät kokosivat Helsingin Kuntatalolle 2.–3. helmikuuta yli 260 osallistujaa eri puolilta maata. Päivistä vastaavat Suomen Kuntaliitto ja sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Huoltaja-säätiön kanssa. Päivien esitykset on koottu Kuntaliiton sivuille.