Ylläpito

Sote-uudistus puhuttaa

Sosiaali- ja terveysministeriön, Sosiaalijohto ry:n ja Huoltaja-säätiön tapaamista leimasi ministeriön ilo sote-uudistuksesta ja muiden huoli kuntien asemasta sekä sosiaalihuollon tutkimuksesta ja kehittämisestä. Huoltaja-säätiö järjesti 14.8.2014 keskustelutilaisuuden, jossa ajankohtaista sote-uudistusta esittelivät kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee ja osastopäällikkö Kirsi Varhila, joille tilaajajohtaja Jukka Lindberg ja apulaiskaupunginjohtaja Harri Jokiranta vastasivat kriittisillä kommenttipuheenvuoroilla. Lisäksi ylitarkastajaPäivi Hurttia ja hankepäällikkö Marja Heikkilä …

Sote-uudistus puhuttaa Lue lisää »

Hyvinvoinnin edistäminen kunnan kokonaisrakenteessa omaksi luvukseen sosiaalihuoltolaissa

Keskeisin tulevaisuuden suunta tulisi olla sellainen kokonaisrakenteeseen kiinnittyvä toimintatapa, jolla palvelujen tarvetta pitkällä tähtäimellä voidaan vähentää. Sosiaalihuollon yhteys kunnan muuhun toimintaan tulee varmistaa, jotta sosiaalihuolto voi olla riittävän ennakoivaa, kaikkien kuntalaisten hyvinvointia edistävää ja hyvinvoinnin edellytyksiä vahvistavaa. Huoltaja-säätiö esittää esitykseen sosiaalihuoltolaiksi uutta lukua Hyvinvoinnin edistäminen, eriarvoisuuden torjuminen ja kuntalaisten (sekä asukkaiden että asiakkaiden) osallisuuden vahvistaminen. …

Hyvinvoinnin edistäminen kunnan kokonaisrakenteessa omaksi luvukseen sosiaalihuoltolaissa Lue lisää »

Mäntysaari vaatii uusimmassa Nosteessa Suomeen alueellisen sosiaalipolitiikan mallia

Sosiaalityön professori Mikko Mäntysaari Jyväskylän yliopistosta on huolissaan siitä, hukataanko sote-uudistuksessa yhdyskunnista ja yhteisöistä lähtevä näkökulma sosiaalisiin ongelmiin. Sosiaalihuollossa paikallinen palvelujen tuotanto ja ihmisten ja yhteisöjen tunteminen ovat tärkeitä. Mitä köyhemmästä ja heikommasta ihmisestä on kyse, sitä tärkeämpää on, että palvelut ovat lähellä. Mäntysaari kysyy, missä alueellisesta sosiaalipolitiikasta päätetään, jos hallituksen sote-uudistus toteutuu ja paikalliselle …

Mäntysaari vaatii uusimmassa Nosteessa Suomeen alueellisen sosiaalipolitiikan mallia Lue lisää »

Uusi verkkojulkaisu kunnallisesta sosiaalipolitiikasta

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus – haasteet opetukselle ja tutkimukselle – marraskuisen työseminaarin aineisto on koottu kirjaksi ja Huoltaja-säätiö julkaisee sen verkkosivuillaan. Seminaarissa 21.11.2013 pitävät esityksen mm. dosentti Sakari Möttönen, johtava asiantuntija Reijo Väärälä, tutkija Päivi Kivelä, professori Vuokko Niiranen, rehtori Jorma Niemelä, professori Mikko Mäntysaari ja professori Juhani Lehto. Seminaarijulkaisun loppusanat on kirjoittanut ylisosiaalineuvosAulikki …

Uusi verkkojulkaisu kunnallisesta sosiaalipolitiikasta Lue lisää »

Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen turvattava uusissa sote-rakenteissa

Huoltaja-säätiön yhdessä valtakunnallisen yliopistoverkosto Sosnetin ja sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa järjestämässä työseminaarissa vaadittiin sosiaalihuollon tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämisen turvaamista uusissa sote-rakenteissa. Uudessa sote-ratkaisussa on huolehdittava siitä, ettei sosiaalihuolto etäänny paikallisista tarpeista ja ihmisten elämästä. Hyvinvointia edistävän ja ehkäisevän toiminnan edellytykset on turvattava rakenteellisesti. Perustason sosiaali- ja terveydenhuollon vahvistamiseksi tieto- ja osaamispohjaa tulee vahvistaa ja uusia käytäntöjä systemaattisesti …

Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen turvattava uusissa sote-rakenteissa Lue lisää »

Kunnallinen lastensuojeluteko 2014 palkinto Nurmijärvelle

Nurmijärven kunnan varhaisen avoimen yhteistyön toimintamalli lastensuojelussa palkittiin parhaana kunnallisena lastensuojelutekona. Kunniamaininnan saivat Espoon Poijupuisto sekä Rauman nuorten tyttöjen kasvuryhmä. Nurmijärven varhaisvaiheen lastensuojelupalvelut palkittiin vuoden parhaina Ansioituneet kunnalliset lastensuojeluteot palkittiin Kuntatalolla Helsingissä torstaina 27.maaliskuuta pidetyssä Sosiaalijohdon neuvottelupäivässä. Nurmijärven kunta on kehittänyt aktiivisesti sosiaalityötä, lastensuojelua ja lasten hyvinvointipalvelua osana koko kunnan palvelukulttuuria. Se on kouluttanut laajasti …

Kunnallinen lastensuojeluteko 2014 palkinto Nurmijärvelle Lue lisää »

Kannatus vahvoille sote-alueille

Huoltaja-säätiö painottaa lausunnossaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähtökohtaa ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien turvaamista. Kun kuntarakenne on vielä uudistamatta, kannattaa Huoltaja-säätiö vahvaa perustason sote-aluerakennetta vastuukuntineen. Tutkimus, koulutus ja kehittäminen osana sote-alueita säilyttää järjestämisvastuun samalle taholle. Sosiaalihuoltoon on saatava vastaava evo-malli kuin terveydenhuollossa. Lue koko lausunto