XIII Bruno Sarlin -seminaari

Eriarvoisuus totuudenjälkeisenä aikana

Valtion vaivaishoidon neuvojan Bruno Sarlinin (1878–1951) aloittaessa Köyhäinhoitolehden ensimmäisenä päätoimittajana vuonna 1912 maassa oli jo saavutettu yleinen lukutaito ja maaseudunkin lapsista valtaosa pääsi kansakouluun. Kansansivistys nähtiin sekä päämääränä sinänsä että keinona nousta köyhyyden kurimuksesta.

”Sillä kaiken yhteiskunnallisenkin työn äärimmäisenä tarkoituksena on oleva kansan kansallisen ja siveellisen hengen lujittaminen ja vahvistaminen, kansan syvimpäinkin kerrosten kasvattaminen ja kehittäminen korkeammalle henkisen ja aineellisen viljelyksen tasolle”, Sarlin kirjoitti Köyhäinhoitolehden ensimmäisessä numerossa.

Mikä merkitys tiedolle ja sivistykselle annetaan tässä ajassa, jota myös totuudenjälkeiseksi ajaksi kutsutaan? Terveys- ja hyvinvointierot ovat kasvaneet ja ihmisten elämismaailmat erkaantuneet. Puhutaan siitä, miten ihmiset elävät eri todellisuuksissa ja miten sosiaalinen media on kiihdyttänyt tätä kehitystä entisestään. Miten näitä eroja voidaan kaventaa ja miten tiedolla vaikuttaa?

Muun muassa näitä asioita käsiteltiin XIII Bruno Sarlin -seminaarissa. Huoltaja-säätiö järjesti seminaarin yhteistyössä Sosiaalipoliittisen yhdistyksen kanssa 16. marraskuuta Helsingissä.

Seminaarin aineistot

Alueelliset hyvinvointi‐ ja terveyserot Suomessa
Timo Aro, VTT, alue‐ ja kaupunkitutkimuksen asiantuntija, MDI Oy

Miten ottaa huomioon yhdenvertaisuus? Kokemuksia toimeentulotukiuudistuksesta
Paula Saikkonen, VTT, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/Sosiaalipoliittinen
yhdistys

Näkökulmia eriarvoisuuteen – kaupungit, kansallisvaltiot ja Euroopan unioni
Maria Vaalavuo, PhD, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Osallisuuden mahdollisuus totuudenjälkeisenä aikana
Anna‐Maria Isola, VTT, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos