XII Bruno Sarlin -seminaari

Kohti uuden sukupolven hyvinvointimallia

 

Valtion vaivaishoidon neuvojan Bruno Sarlinin (1878–1951) aloittaessa Köyhäinhoitolehden ensimmäisenä päätoimittajana vuonna 1912 tavoitteena oli luoda maahan edistyksellinen köyhäinhoitojärjestelmä ja jättää köyhäinhuutokaupat historiaan. ”Kaikkia, kaikkia saatettakoon, mikäli mahdollista, itseavustuksen vankalle pohjalle.”

Seuraava suuri harppaus otettiin, kun teollistuvan ja kaupungistuvan maan tarpeisiin alettiin rakentaa universaalia hyvinvointivaltiota Pekka Kuusen oppien mukaan: sosiaalimenoja ei enää pidettykään taloudellisena rasitteena vaan päinvastoin, hyvinvointivaltion nähtiin edistävän talouskasvua.

Hyvinvointivaltioprojekti alkoi kuitenkin hiipua 1990-luvun lamavuosina. Paluuta menneeseen ei ole, mutta onko nykyisessä murroksessa vihdoin löytymässä aineksia uuden sukupolven hyvinvointimalliin? Näitä asioita käsiteltiin XII Bruno Sarlin -seminaarissa. Huoltaja-säätiö järjesti seminaarin yhteistyössä Sosiaalipoliittisen yhdistyksen kanssa 8. joulukuuta Helsingissä.

 

Seminaarin aineistot

Tilaisuuden avaus: Mitä annettavaa Bruno Sarlinin vuosisadan takaisilla ajatuksilla köyhäinhoidosta on tähän aikaan?
Harri Jokiranta, Huoltaja-säätiön hallituksen puheenjohtaja

Järjestöt julkisen kumppanista markkinoiden puristukseen
YTT, pääsihteeri Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitto

Toimeentulotuen Kela-siirto uuden sukupolven hyvinvointimallin muovaajana
Tutkimusprofessori Pasi Moisio, THL

Hyvinvointia talouskasvun jälkeen: miten tuetaan kestävää hyvinvointia?
Tutkijatohtori Tuuli Hirvilammi, Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus

Kommentteja seminaarin annista
Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojan analyysi seminaarin annista