Lastensuojelupalkinto Varkaudelle

Varkauden ja SOS-Lapsikylän kehittämällä SOS-kumppanuusmallilla uudistetaan kaupungin lapsiperheiden palvelujärjestelmää. Ongelmia ehkäisevä työ kattaa kaikki lapsiperheet. Samalla uudenlainen tapa toimia mahdollistaa paljon tukea tarvitseville perheille kattavan ja perheen omista tarpeista lähtevän tuen.

Varkauden malli sai Kunnallinen lastensuojeluteko -palkinnon valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä 26. syykuuta.

Varkaudessa jokaiselle alle kouluikäisen lapsen perheelle on nimetty omatyöntekijä neuvolasta. Kouluikäisten lasten omatyöntekijänä toimii koulun terveydenhoitaja. Omatyöntekijä on väylä kaikkiin lapsiperheiden palveluihin; perheen ei tarvitse tietää, mikä palvelu juuri heidän elämäntilanteessaan olisi avuksi.

Paljon tukea tarvitsevien perheiden tarpeita arvioidaan moniammatillisesti, ja jokaisen perheenjäsenen tarpeet huomioidaan. Toimintamallilla halutaan saada perheille kokemus, että ne saavat tarpeitaan vastaavaa tukea yhtenä kokonaisuutena, eivät sitä, mitä sattuu olemaan tarjolla.

Lisäksi paljon samanaikaista tukea tarvitsevien perheiden avuksi on luotu perhekumppanipalvelu. Se on tarkoitettu niille perheille, joiden on esimerkiksi vaikea luottaa palvelujärjestelmään tai tuen tarvetta aiheuttavista juurisyistä on vaikea saada selvyyttä. Perhekumppani jalkautuu perheen arkeen, on ihmisenä lähellä ja kuuntelee perhettä sekä auttaa perhettä tuottamaan tietoa siitä, mikä perheessä aiheuttaa tuen tarvetta ja mistä tuesta perhe hyötyy.

Kunniamaininnat Hämeenlinnaan ja Vantaalle

Kunniamaininnalla palkittiin Hämeenlinnan lasten ja nuorten neuropsykiatrinen työryhmä sekä Vantaan lastensuojelun Instagram-tili @vantaanlastensuojelu.

Hämeenlinnan lasten ja nuorten neuropsykiatrinen työryhmä, Nepsytiimi, perustettiin vastauksena neuropsykiatristen häiriöiden asiantuntemuksen lisääntyneelle tarpeelle. Moniammatillisessa tiimissä on kaupungin eri organisaatioiden, kuten oppilashuollon, perheneuvolan ja erityisvarhaiskasvatuksen asiantuntijoita. Neuropsykiatrisista oireista kärsivät lapset pääsevät nopeasti jatkotutkimuksiin ja hoitoon sekä saavat tarvitsemansa tuen Nepsytiimin konsultaation ja jatkosuunnitelman perusteella.

Vantaan lastensuojelun Instagram-tili tekee lastensuojelutyötä kaikille tutuksi. Kaupungin lastensuojelun kaikki toimintayksiköt ovat mukana suunnittelemassa julkaisuja yhdessä somevastaavien kanssa. Tilin avulla pyritään parantamaan lastensuojelun julkisuuskuvaa sekä madaltamaan kynnystä tulla lastensuojelun palveluihin.

Kunnallinen lastensuojeluteko -palkinnolla halutaan nostaa esiin kunnissa tehtävää lastensuojelun kehittämistyötä ja hyviä käytäntöjä sekä muistuttaa ennalta ehkäisevän työn tärkeydestä. Palkinnon myönsi Lastensuojelun Keskusliitto yhdessä Huoltaja-säätiön kanssa.

 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *