Palkitut opinnäytetyöt ajankohtaisista aiheista

Kaksikulttuuriset perheet, palveluohjaus, ikääntyvien terveystarkastukset, jälkihuoltonuorten yksinäisyys ja kokemusasiantuntijuus. Huoltaja-säätiön palkitsemien sosionomien opinnäytetöiden lyhennelmät on nyt koottu säätiön sivuille. Huoltaja-säätiön hallitus palkitsi 16.11.2017 tänä vuonna sosionomiksi valmistuneiden tai valmistuvien parhaita opinnäytetöitä. Palkittujen opinnäytetöiden lyhennelmät on nyt koottu säätiön sivuille: Mia Blomstedt Kaksikulttuurisen lapsen identiteetin tukeminen toiminnallisin menetelmin Roni Nukarinen Palveluohjaus sote-uudistuksessa Erja Tammelin Asiakkaiden kokemuksia …

Palkitut opinnäytetyöt ajankohtaisista aiheistaRead More »

Ilmoittautuminen alkanut sote-johdon päiville

Kuntien sosiaali- ja terveysjohto kokoontuu yhteisille neuvottelupäiville 6.–7.2.2018 Helsinkiin. Neuvottelupäivien aiheina ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus, maakuntauudistus sekä valinnanvapaus. Luentojen lisäksi ohjelmassa on tietoiskuja sekä aikaa ajatusten vaihdolle ja verkostoitumiselle. Neuvottelupäivät on tarkoitettu kuntien sosiaali- ja terveystoimen johdolle. Maksuttomien päivien osallistujamäärä on rajoitettu. Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivistä vastaavat Suomen Kuntaliitto ja sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin …

Ilmoittautuminen alkanut sote-johdon päivilleRead More »

Valinnanvapautta sosiaalipalveluja tarvitsevien asiakkaiden kustannuksella

Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa heikentäisi toteutuessaan sosiaalipalveluja tarvitsevien asiakkaiden asemaa, katsoo Huoltaja-säätiö. Erityisesti tästä kärsisivät paljon palveluja tarvitsevat. Lakiehdotuksessa asiakkaan valinnanvapautta lisättäisiin kolmella keinolla: Asiakas voisi valita haluamansa julkisen tai yksityisen sote-keskuksen. Maakunnan liikelaitoksen myöntämää asiakasseteliä voisi käyttää tietyn palvelun hankkimiseen rekisteröidyltä palveluntuottajalta. Henkilökohtaisen budjetin voisivat saada käyttöönsä ne vanhus- ja vammaispalvelujen asiakkaat, …

Valinnanvapautta sosiaalipalveluja tarvitsevien asiakkaiden kustannuksellaRead More »

Huoltaja-säätiö palkitsi sosionomien opinnäytetöitä

Ammattikorkeakoulukokeilut ja samalla sosionomien (amk) koulutus aloitettiin Suomessa 25 vuotta sitten. Juhlavuoden kunniaksi Huoltaja-säätiö on palkinnut tänä vuonna sosionomiksi valmistuneiden tai valmistuvien parhaita opinnäytetöitä. Diakonia-ammattikorkeakoulusta valmistuneen Mia Blomstedtin opinnäytetyö Kaksikulttuurisen lapsen identiteetin tukeminen toiminnallisin menetelmin sekä Laurea-ammattikorkeakoulusta valmistuneen Roni Nukarisen opinnäytetyö Palveluohjaus sote-uudistuksessa palkittiin 400 eurolla. Blomstedtin tutkimuksellinen kehittämistyö on toteutettu erittäin ansiokkaasti. Siinä toiminnallinen …

Huoltaja-säätiö palkitsi sosionomien opinnäytetöitäRead More »

Eriarvoisuus totuudenjälkeisenä aikana

Valtion vaivaishoidon neuvojan Bruno Sarlinin (1878–1951) aloittaessa Köyhäinhoitolehden ensimmäisenä päätoimittajana vuonna 1912 maassa oli saavutettu yleinen lukutaito ja maaseudunkin lapsista valtaosa pääsi kansakouluun. Kansansivistys nähtiin tuolloin sekä päämääränä sinänsä että keinona nousta köyhyyden kurimuksesta. Mikä merkitys tiedolle ja sivistykselle annetaan tässä ajassa, jota myös totuudenjälkeiseksi ajaksi kutsutaan? Terveys- ja hyvinvointierot ovat kasvaneet ja ihmisten elämismaailmat …

Eriarvoisuus totuudenjälkeisenä aikanaRead More »

Sosiaalihuolto ja valinnanvapaus puhuttavat

Käykö niin, ettei tulevissa sote-keskuksissa ole käytännössä lainkaan sosiaalipalveluita? Merkitseekö valinnanvapaus sitä, että perusterveydenhuolto irtautuu kokonaan sosiaalihuollosta? Muun muassa nämä kysymykset puhuttivat  perinteisessä sosiaali- ja terveysministeriön edustajien ja Huoltaja-säätiön, Sosiaalijohto ry:n, Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran edustajia tapaamisessa 7. marraskuuta Helsingissä. Työkokouksen aineistot täällä. Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee vakuutti, että sosiaalihuolto on osa kokonaisuutta.

Huoltaja-säätiö myönsi ensimmäistä kertaa toimittaja-apurahoja

Huoltaja-säätiön hallitus päätti syyskokouksessaan 16.11.2017 myöntää tuhannen euron suuruisen toimittaja-apurahan kahdelle hakijalle. Päivi Ängeslevälle myönnettiin apuraha lastensuojelun uusien työskentelymallien selvitystyöhön. Fanny Malmbergille myönnettiin apuraha yksinäisiä vainajia koskevan tv-dokumentin taustoittamistyöhön. Hakuaikana säätiöön saapui viisi hakemusta, jotka olivat kaikki varsin laadukkaita. Säätiön hallitus painotti apurahapäätöksessään sosiaalialan käytäntöjen näkyväksi tekemistä sekä kahta erilaista julkaisumuotoa. Seuraavan kerran säätiön toimittaja-apurahat …

Huoltaja-säätiö myönsi ensimmäistä kertaa toimittaja-apurahojaRead More »

Mihin jäi kansalaisten yhdenvertainen kohtelu?

Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja on huolissaan sosiaalipalveluiden käyttäjien yhdenvertaisesta kohtelusta sote-uudistuksen valinnanvapausesityksessä. ”Jos sosiaalipalvelujen käyttäjät ohjataan perustasolta heti eri raiteelle, ei puhuta enää kansalaisten yhdenvertaisuudesta”, ylisosiaalineuvos Kananoja painottaa. ”Sote-uudistuksen jatkovaiheessa on erityisen tärkeää seurata uudistuksen vaikutuksia kaikkien väestöryhmien hyvinvointiin ja eri palveluja tarvitsevien ihmisten yhdenvertaisuuteen. Tällä hetkellä valitettavasti näyttää siltä, että hallitus on tekemässä eettisesti kyseenalaisia …

Mihin jäi kansalaisten yhdenvertainen kohtelu?Read More »

Ylisosiaalineuvoksen muotokuva paljastettiin

Ylisosiaalineuvoksen muotokuva paljastettiin Muotokuvamaalari Leevi Kivisaari ja ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja muotokuvan paljastustilaisuudessa Helsingin Kuntatalolla.  Haitarinsoittaja Sofia Kiviniemi (14 v.) johdatti tunnelmaan Myrskyluodon Maijan sävelin. Tilaisuus pidettiin kansainvälisenä tyttöjen päivänä, joten Sofia Kiviniemi sai kunnian toimia muotokuvan paljastajana.  Maljojen kohotus Huoltaja-säätiön hallituksen puheenjohtajan Harri Jokirannan (oik.) ehdotuksesta. Ylisosiaalineuvoksen arvonimen ensimmäisen haltijan, Helsingin kaupungin eläkkeellä olevan sosiaalijohtajan …

Ylisosiaalineuvoksen muotokuva paljastettiinRead More »

Miten käy sote-uudistuksen integraatioidealle?

Sote-uudistuksen keskeisiä kysymyksiä ovat valinnanvapauden, yksilöllisyyden ja henkilökohtaisuuden kysymykset. Mutta miten käy sote-uudistuksen alkuperäiselle integraatioidealle,  kun työtä irrotetaan yrityksille ja kenttää pirstotaan entistä enemmän? Integraation särkyminen uhkaa kokonaisvaltaisuutta, jatkuvuutta ja pysyvyyttä. Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin Huoltaja-säätiön kutsuseminaarissa Ihmisten elämäntilanteet ja integroiva sosiaalityö 22.9.2016 Helsingin Kuntatalolla. Seminaariaineisot Seminaarin paneelissa pohdittiin palveluohjauksen roolia uudessa sote-mallissa Huoltaja-säätiön hallituksen varapuheenjohtajan Marja …

Miten käy sote-uudistuksen integraatioidealle?Read More »