Tekoälystä apua soaiaalialan työhön

Timo Honkela Mirja Satka Millaisen tiedon varassa sosiaalialalla työskennellään tulevaisuudessa? Mitä annettavaa tekoälyllä voisi olla? Entä miten alan tietoperusta on muuttunut vuosikymmenten aikana? Muun muassa näitä kysymyksiä tarkasteltiin Huoltaja-säätiön kutsuseminaarissa Sosiaalialan työn kestävä ja uudistuva tietopohja muuttuvissa rakenteissa 12. huhtikuuta Helsingin Kuntatalolla. Uusia näköaloja avasi tekoälytutkija, digitaalisten aineistojen tutkimuksen professori Timo Honkela Helsingin yliopistosta. Hän …

Tekoälystä apua soaiaalialan työhönRead More »

Lähde mukaan sosiaalialan vuoden huipputapahtumaan

Eurooppalaisia sosiaalipalveluita käsittelevä konferenssi järjestetään 28.–30. toukokuuta Espanjan Sevillassa. Tänä vuonna keskitytään siihen, miten palvelut voivat auttaa ihmisiä voimaantumaan ja miten yhteisöjä vahvistetaan, sillä ne ovat sosiaalisen hyvinvoinnin ytimessä. Julkisten resurssien niukkuus pakottaa eurooppalaisia valtioita etsimään uudenlaisia tapoja palveluiden tuotantoon ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Uusilla ratkaisuilla halutaan vähentää köyhyyttä ja syrjäytymistä ja vastata kansalaisten tarpeisiin …

Lähde mukaan sosiaalialan vuoden huipputapahtumaanRead More »

Toimittaja-apurahat taas haussa

Huoltaja-säätiön toimittaja-apurahat ovat nyt toista kertaan haussa. Hakuaika on 1.3.–1.4.2018. Huoltaja-säätiö tukee sosiaalialaa käsittelevää laatujournalismia jakamalla vuosittain yhden tai useamman toimittaja-apurahan. Apurahaa voi hakea sosiaalialaa käsittelevän artikkelin, ohjelman tai multimediaesityksen taustatyöhön ja tiedonhankintaan. Tällä kertaa apurahan myöntämisen erityisenä kriteerinä on se, että työn keskiössä ovat heikossa asemassa olevat. Apuraha myönnetään henkilökohtaisena työskentelyapurahana. Sen tarkoitus on mahdollistaa …

Toimittaja-apurahat taas haussaRead More »

Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivien aineistot verkossa

Helsingissä 6.–7.2.2018 pidettyjen Kuntien sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivien esitykset löytyvät verkosta Fcg:n sivuilta. Päivät avanneen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon puheenvuoro löytyy STM:n sivuilta. Saarikko mm. totesi, että tulevien sote-keskusten sosiaalihuollon neuvonta antaa mahdollisuuden tunnistaa avun tarve riittävän varhain ja ohjata asiakas suoraan oikean avun piiriin. Päivät kokosivat Helsingin Kuntatalolle lähes 300 osallistujaa eri puolilta …

Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivien aineistot verkossaRead More »

Palkitut opinnäytetyöt ajankohtaisista aiheista

Kaksikulttuuriset perheet, palveluohjaus, ikääntyvien terveystarkastukset, jälkihuoltonuorten yksinäisyys ja kokemusasiantuntijuus. Huoltaja-säätiön palkitsemien sosionomien opinnäytetöiden lyhennelmät on nyt koottu säätiön sivuille. Huoltaja-säätiön hallitus palkitsi 16.11.2017 tänä vuonna sosionomiksi valmistuneiden tai valmistuvien parhaita opinnäytetöitä. Palkittujen opinnäytetöiden lyhennelmät on nyt koottu säätiön sivuille: Mia Blomstedt Kaksikulttuurisen lapsen identiteetin tukeminen toiminnallisin menetelmin Roni Nukarinen Palveluohjaus sote-uudistuksessa Erja Tammelin Asiakkaiden kokemuksia …

Palkitut opinnäytetyöt ajankohtaisista aiheistaRead More »

Ilmoittautuminen alkanut sote-johdon päiville

Kuntien sosiaali- ja terveysjohto kokoontuu yhteisille neuvottelupäiville 6.–7.2.2018 Helsinkiin. Neuvottelupäivien aiheina ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus, maakuntauudistus sekä valinnanvapaus. Luentojen lisäksi ohjelmassa on tietoiskuja sekä aikaa ajatusten vaihdolle ja verkostoitumiselle. Neuvottelupäivät on tarkoitettu kuntien sosiaali- ja terveystoimen johdolle. Maksuttomien päivien osallistujamäärä on rajoitettu. Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivistä vastaavat Suomen Kuntaliitto ja sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin …

Ilmoittautuminen alkanut sote-johdon päivilleRead More »

Valinnanvapautta sosiaalipalveluja tarvitsevien asiakkaiden kustannuksella

Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa heikentäisi toteutuessaan sosiaalipalveluja tarvitsevien asiakkaiden asemaa, katsoo Huoltaja-säätiö. Erityisesti tästä kärsisivät paljon palveluja tarvitsevat. Lakiehdotuksessa asiakkaan valinnanvapautta lisättäisiin kolmella keinolla: Asiakas voisi valita haluamansa julkisen tai yksityisen sote-keskuksen. Maakunnan liikelaitoksen myöntämää asiakasseteliä voisi käyttää tietyn palvelun hankkimiseen rekisteröidyltä palveluntuottajalta. Henkilökohtaisen budjetin voisivat saada käyttöönsä ne vanhus- ja vammaispalvelujen asiakkaat, …

Valinnanvapautta sosiaalipalveluja tarvitsevien asiakkaiden kustannuksellaRead More »

Huoltaja-säätiö palkitsi sosionomien opinnäytetöitä

Ammattikorkeakoulukokeilut ja samalla sosionomien (amk) koulutus aloitettiin Suomessa 25 vuotta sitten. Juhlavuoden kunniaksi Huoltaja-säätiö on palkinnut tänä vuonna sosionomiksi valmistuneiden tai valmistuvien parhaita opinnäytetöitä. Diakonia-ammattikorkeakoulusta valmistuneen Mia Blomstedtin opinnäytetyö Kaksikulttuurisen lapsen identiteetin tukeminen toiminnallisin menetelmin sekä Laurea-ammattikorkeakoulusta valmistuneen Roni Nukarisen opinnäytetyö Palveluohjaus sote-uudistuksessa palkittiin 400 eurolla. Blomstedtin tutkimuksellinen kehittämistyö on toteutettu erittäin ansiokkaasti. Siinä toiminnallinen …

Huoltaja-säätiö palkitsi sosionomien opinnäytetöitäRead More »

Eriarvoisuus totuudenjälkeisenä aikana

Valtion vaivaishoidon neuvojan Bruno Sarlinin (1878–1951) aloittaessa Köyhäinhoitolehden ensimmäisenä päätoimittajana vuonna 1912 maassa oli saavutettu yleinen lukutaito ja maaseudunkin lapsista valtaosa pääsi kansakouluun. Kansansivistys nähtiin tuolloin sekä päämääränä sinänsä että keinona nousta köyhyyden kurimuksesta. Mikä merkitys tiedolle ja sivistykselle annetaan tässä ajassa, jota myös totuudenjälkeiseksi ajaksi kutsutaan? Terveys- ja hyvinvointierot ovat kasvaneet ja ihmisten elämismaailmat …

Eriarvoisuus totuudenjälkeisenä aikanaRead More »

Sosiaalihuolto ja valinnanvapaus puhuttavat

Käykö niin, ettei tulevissa sote-keskuksissa ole käytännössä lainkaan sosiaalipalveluita? Merkitseekö valinnanvapaus sitä, että perusterveydenhuolto irtautuu kokonaan sosiaalihuollosta? Muun muassa nämä kysymykset puhuttivat  perinteisessä sosiaali- ja terveysministeriön edustajien ja Huoltaja-säätiön, Sosiaalijohto ry:n, Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran edustajia tapaamisessa 7. marraskuuta Helsingissä. Työkokouksen aineistot täällä. Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee vakuutti, että sosiaalihuolto on osa kokonaisuutta.