Toimittaja-apurahat

Toimittaja-apurahat

Huoltaja-säätiö tukee sosiaalialaa käsittelevää laatujournalismia jakamalla vuosittain yhden tai useamman toimittaja-apurahan. Apurahaa voi hakea sosiaalialaa käsittelevän artikkelin, ohjelman tai multimediaesityksen taustatyöhön ja tiedonhankintaan.

Tavoitteena tulee olla analyyttinen, taustoittava ja uutta tietoa tarjoava journalistinen työ, joka tekee näkyväksi sosiaalialan ja erityisesti sosiaalihuollon käytäntöjä tai palvelurakenteiden muutosta ja sitä, miten nämä vaikuttavat asiakkaisiin ja asukkaisiin ja mitä muuta tästä mahdollisesti seuraa.

Apuraha myönnetään henkilökohtaisena työskentelyapurahana. Sen tarkoitus on mahdollistaa tutkiva taustatyö. Suuruudeltaan apuraha on pääsääntöisesti 1 000 euroa.

Avustusta muihin kuluihin voidaan myöntää vain poikkeustapauksissa erittäin perustelluista syistä, esimerkiksi tiedonhankkimiseen liittyviin välttämättömiin kustannuksiin.

Apurahoja ei myönnetä juttukeikkoihin tai ylipäänsä sellaisiin kuluihin, jotka kuuluvat työnantajan tai toimeksiantajan maksettaviksi.

Hakuaika:

Apuraha on haettavissa kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Apurahoista päättää Huoltaja-säätiön hallitus kevät- ja syyskokouksessaan. Hakuajat julkaistaan säätiön verkkosivuilla. Apurahapäätöksestä ilmoitetaan sähköpostitse. Apurahan saajat julkistetaan myös säätiön verkkosivuilla.

Kuka voi hakea:

Apurahaa voivat pääsääntöisesti hakea yksittäiset toimittajat. Apuraha voidaan myöntää sekä työsuhteiselle toimittajalle että freelancerille. Ansioksi katsotaan hakijan perehtyneisyys sosiaalialan kysymyksiin sekä kokemus sosiaaliturvaa, sosiaalipalveluita ja sosiaalipolitiikkaa koskevien artikkeleiden, ohjelmien tai multimediaesitysten tekemisestä.

Hakemus:

Vapaamuotoisen hakemuksen voi lähettää sähköpostitse (toimisto@huoltaja-saatio.fi) tai postitse (os. Huoltaja-säätiö, Toinen linja 14, 00530 Helsinki). Hakemuksia tai niiden liitteitä ei palauteta.

Vapaamuotoisesta hakemuksesta täytyy ilmetä seuraavat asiat:

 • Tiivis työsuunnitelma, josta selviää, mihin tarkoitukseen apurahaa haetaan ja miten ja missä aikataulussa suunnitelma toteutetaan sekä mahdollinen julkaisufoorumi.
 • Hakijan nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, puhelin, mahdollinen työnantaja sekä työhistoria ja koulutus lyhyesti.
 • Mahdolliset suosittelijat.
 • Aiemmin saadut apurahat kolmelta viime vuodelta.
 • Mahdollisesti vireillä olevat hakemukset samaan tai muuhun tarkoitukseen.
 • Hakemuksen lopussa hakijan edellytetään vakuutettavan antamansa tiedot oikeiksi.

Muita ehtoja:

 • Myönnettyä apurahaa voidaan käyttää vain hakemuksessa yksilöityyn tarkoitukseen. Muutokset vaativat Huoltaja-säätiön hyväksynnän.
 • Apuraha tulee käyttää kuuden kuukauden kuluessa sen myöntämisestä.
 • Apurahaa ei myönnetä takautuvasti.
 • Apurahan saajan tulee tehdä lyhyt kirjallinen selvitys apurahan käytöstä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua apurahan maksamisesta. Selvityksen liitteeksi edellytetään kopiota julkaistusta artikkelista tai tietoa julkaisufoorumista ja julkaisuajankohdasta.
 • Apurahan saajan edellytetään mainitsevan saamastaan apurahasta valmiissa julkaisussa.
 • Apurahansaaja ei voi saada säätiöltä muita apurahoja kolmeen vuoteen.

Tietoja apurahoista antaa Huoltaja-säätiön toiminnanjohtaja Lea Suoninen-Erhiö,
puh. 09 771 2186