Sotessa riittää yhä ratkottavaa

Viime vuoden kesäkuussa eduskunnan perustuslakivaliokunta torppasi hallituksen esityksen asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemat sosiaalihuollon asiantuntijat pitävät nykyistäkin esitystä ongelmallisena.

Valinnanvapausesitys pirstoo palveluprosessit ja tekee palveluiden yhteensovittamisesta hankalaa. Sosiaalipalveluita tarvitsevien asiakkaiden palvelujärjestelmästä tulee käytännössä moniportainen, jollei sosiaali- ja terveyskeskuksia vahvisteta sosiaalihuollon palveluilla.

Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja muistuttaa lausunnossaan, että perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen suuri käyttäjäryhmä ovat vanhat ihmiset. Heille palvelujen matala kynnys, helppo saatavuus ja palvelujen fyysinen läheisyys ovat tärkeitä.

Uudistuksen aikataulua pidetään myös epärealistisena. Sosiaalihuollon siirtyminen kuntatasolta maakunnalliseksi ja samalla valinnanvapauden toteuttaminen on valtava prosessi.

Maakunta- ja sote-uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020 alkaen. Tällöin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyisi maakunnille.

Valinnanvapauspilottien lisäksi liikelaitosmalli edellyttää pilotointia ja sen rahoitusta, Huoltaja-säätiön hallituksen varapuheenjohtaja, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen johtaja Marja Heikkilä katsoo.

Huoltaja-säätiön hallituksen puheenjohtaja, Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtaja Harri Jokiranta nostaa esille sosiaalihuollon kehittämisrakenteen vahvistamisen.

”Sosiaalihuollon toimintakokonaisuuden kehittyminen ja kehittäminen edellyttävät selkeää sosiaalihuollon ja laajemmin sosiaalialan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rakennetta”, Jokiranta toteaa.

Aulikki Kananojan asiantuntijalausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 4.4.2018
Marja Heikkilän asiantuntijalausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 21.5.2018
Harri Jokirannan asiantuntijalausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 21.5.2018

 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *