Sosiaalihuollon näkymät

Taas odotellaan sitä, mihin asentoon sote- ja maakuntauudistus asettuvat. Muuttuvien aikataulujen maailmassa elämä ei kuitenkaan odota: palveluja on tuotettava tässä ja nyt. Monilla alueilla on lähdetty toteuttamaan uudistuksia pala kerrallaan: valmistelusta on siirrytty tekemiseen.

Muun muassa tämä selvisi Huoltaja-säätiön, Sosiaalijohto ry:n, Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran edustajien sekä sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesjohdon työkokouksessa 5. syyskuuta Helsingissä.

Sote- ja maakuntauudistuksen lisäksi tilaisuudessa käsiteltiin tutkimus-, koulutus- ja innovaatiorakennetta sekä hallituksen kärkihankkeita.

Työkokouksen aineistot

Mitä kuuluu sote- ja maakuntauudistukselle?

Sosiaalihuollon näkymät
Harri Jokiranta, Huoltaja-säätiön hallituksen puheenjohtaja

Maakunta- ja soteuudistus
Päivi Sillanaukee, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö

Tutkimus-, koulutus- ja innovaatiorakenne – syntyykö uutta?
Marketta Rajavaara, Huoltaja-säätiön hallituksen jäsen

Kärkihankkeiden tilanne ja tulevaisuudennäky

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
Hanne Kalmari, projektipäällikkö, STM

I&O-kärkihanke (ikäihmisten kotihoito ja kaikenikäisten omaishoito)
Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies, STM