Sotessa riittää ratkottavaa

Eduskunnan perustuslakivaliokunta torppasi kesäkuussa hallituksen esityksen asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ongelmallisena pidettiin mm. julkisten tehtävien siirtoa yksityisille palveluntuottajille.

Esitystä kritisoivat myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemat sosiaalihuollon asiantuntijat. He nostivat esiin mm. palvelujen pirstoutumisen, erityisen haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien palvelujen saannin sekä asiakkaiden elämäntilanteista lähtevien palvelukokonaisuuksien rakentamisen vaikeuden.

Huoltaja-säätiön hallituksen varapuheenjohtaja, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen johtaja Marja Heikkilä toteaa lausunnossaan, että sosiaaliohjauksen ja palveluohjauksen rooli ja merkitys tulee ottaa sote-uudistuksessa kehityskohteiksi, ja niiden kehittämiseen tulee varata resursseja.

Huoltaja-säätiön hallituksen puheenjohtaja, Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksesta vastaava projektinjohtaja Harri Jokiranta nostaa lausunnossaan esiin mm. sosiaalihuollon tutkimus- ja kehittämisrakenteen vahvistamisen sekä opetuksen kehittämisen, jotka ovat edellytys tietoon perustuville työkäytännöille.

Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja esittää lausunnossaan huolen siitä, muodostuuko maakunta sote-uudistuksessa vain valtion etäispäätteeksi. Valtion vahvassa ohjauksessa on riskinä, että maakunnan toiminta ei vastaa alueen erityisiin tarpeisiin.

Uutta valinnanvapauslakia valmistellaan nyt virkamiesryhmässä, jota johtaa sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila. Ryhmän jäseninä on sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön asiantuntijoita. Esitysluonnos on tarkoitus lähettää lausunnolle marraskuussa 2017, jonka jälkeen hallituksen esitys on määrä antaa eduskunnalle maaliskuun alussa 2018.

Sote- ja maakuntauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020 alkaen. Valinnanvapaus laajenee erillisen vaiheistuksen mukaan.

 

Aulikki Kananojan asiantuntijalausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 22.5.2017

Harri Jokirannan asiantuntijalausunto  eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 14.6.2017

Marja Heikkilän asiantuntijalausunto eduskunnan sosiaali- terveysvaliokunnalle 15.6.2017

 

 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *