XI Bruno Sarlin -seminaari

XI Bruno Sarlin -seminaari pikkuplenaarina osana Sosiaalipolitiikan päiviä 2015 23.10.2015


Sosiaalipolitiikka ja suuret uudistukset: Onko universaali sosiaaliturva unohdettu? Tämä oli teemana Huoltaja-säätiön vuoden 2015 Bruno Sarlin -seminaarissa, joka järjestettiin yhteistyössä Sosiaalipoliittisen yhdistyksen kanssa osana Sosiaalipolitiikan päiviä.

Seminaarissa pureuduttiin professori emerita Briitta Koskiahon johdolla sosiaalipolitiikan muuttuneeseen rooliin. Uusliberalistisen talouspolitiikan työntämänä sosiaalipolitiikka lähentyy työvoimapolitiikkaa. Julkinen vastuu ihmisten hyvinvoinnista kaventuu, ja kansalaisten vastuu omasta ja läheistensä hyvinvoinnista lisääntyy.

Seminaarissa nousi esiin monia vaikeita kysymyksiä: miten kaventunut sosiaalipolitiikka heijastuu sote-uudistukseen ja mitä uudistukset merkitsevät kuntalaisille ja asiakkaille? Avaavatko uudistukset ihmisille uusia tapoja vaikuttaa esimerkiksi lähidemokratian kautta ja mahdollistuuko aito, hyvinvointia lisäävä osallistuminen? Miten käy kaikkein heikompiosaisten?


Seminaarin alustukset

Sosiaalinen kysymys ja tulevaisuuden vaihtoehdot
professori emerita Briitta Koskiaho

Sosiaalipolitiikan uudistumisen esteet
toimitusjohtaja Kari Välimäki, Merimieseläkekassa

Löydetäänkö lähidemokratia?
professori Pirkko Vartiainen, Vaasan yliopisto

Asiakaslähtöisyyttä järjestöjen avulla
sosiaali- ja terveysjohtaja Antti Parpo, Rauman kaupunki

Osallistuminen velvollisuutena & Universalismi vai residualismi sosiaalityön ytimessä
tutkija Jouko Karjalainen, THL & tutkimuspäällikkö Minna Kivipelto, THL