Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen

Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen
– millaisissa rakenteissa ja miten edistetään kuntien, korkeakoulujen ja osaamiskeskusten yhteistyötä?


Huoltaja-säätiö järjesti yhteistyössä valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkoston Sosnetin ja sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa työseminaarin 11.4.2014 Kuntatalolla. Tavoitteena oli luoda yhteistä yhteistyönäkyä toteuttaa sosiaalihuollon tutkimusta, koulutusta ja kehittämistä uusissa rakenteissa.

Seminaarin osanottajat päätyivät yhteiseen kannanottoon sosiaalihuollon tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämisen turvaamiseksi. Lue kannanotto!