Kunnallisen sosiaalipolitiikan mahdollisuudet

Kunnallisen sosiaalipolitiikan mahdollisuudet – tasa-arvoinen sosiaalipolitiikka on erilaista kunnallista sosiaalipolitiikkaa


Seminaarissa käsiteltiin sitä, miten käytännössä toteutetaan ”suurta ja pientä sosiaalipolitiikkaa” samaan aikaan, ei vastakkaisina vaan toisiaan täydentäen. Miten kansalliset ja kunnalliset strategiat toimisivat samaan suuntaan tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi?