IX Bruno Sarlin -seminaari

IX Bruno Sarlin -seminaari
21.11.2013     


Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus – haasteet opetukselle ja tutkimukselle -verkkojulkaisussa on raportoitu IX Bruno Sarlin -seminaari, joka oli samalla Huoltaja-säätiön 60-vuotisjuhlaseminaari. Kunnallinen sosiaalipolitiikka on jo pitkään ollut säätiön toiminnan painoalue. Seminaarin tavoitteena oli päivittää kunnallisen sosiaalipolitiikan käsitettä ja arvioida kunnallisen sosiaalipolitiikan tietopohjaa sekä pohtia kunnallisen sosiaalipolitiikan tulevaisuutta toimintaympäristön muuttuessa. – Mitä haasteita tämä tuo opetukselle ja tutkimukselle?


Alustukset

Onko kunnalliselle sosiaalipolitiikalle tilaa rakenteiden muutoksessa? (PDF)
dosentti Sakari Möttönen

Sosiaalinen kaupunkien strategioissa (PDF)
johtava asiantuntija Reijo Väärälä

Ilkeät ongelmat ja auttamistyö – Verkostoyhteistyön mahdollisuudet maaseudun lähipalvelujen turvaamisessa (PDF)   
tutkimuspäällikkö Pekka Lund ja tutkija Päivi Kivelä

Kunnan sote-palvelut talouden ja tarpeiden puristuksessa (PDF)
sosiaali- ja terveysjohtaja Antti Parpo

Mitä on alueellinen sosiaalipolitiikka? (PDF)
professori Mikko Mäntysaari

Kokonaisvaltainen sosiaalipolitiikka kunnassa – miten johtaa, miten oppia johtamaan? (PDF) 
professori Vuokko Niiranen

Hyvinvointistrategiat ja miten niitä toteutetaan? (PDF)
rehtori Jorma Niemelä

Kunnallisen sosiaalipolitiikan toiminta, toimijat ja areenat (PDF)
professori Juhani Lehto