IX Bruno Sarlin -seminaari

IX Bruno Sarlin -seminaari
21.11.2013     

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus – haasteet opetukselle ja tutkimukselle -verkkojulkaisussa on raportoitu IX Bruno Sarlin -seminaari, joka oli samalla Huoltaja-säätiön 60-vuotisjuhlaseminaari. Kunnallinen sosiaalipolitiikka on jo pitkään ollut säätiön toiminnan painoalue. Seminaarin tavoitteena oli päivittää kunnallisen sosiaalipolitiikan käsitettä ja arvioida kunnallisen sosiaalipolitiikan tietopohjaa sekä pohtia kunnallisen sosiaalipolitiikan tulevaisuutta toimintaympäristön muuttuessa. – Mitä haasteita tämä tuo opetukselle ja tutkimukselle?

Alustukset

Onko kunnalliselle sosiaalipolitiikalle tilaa rakenteiden muutoksessa? (PDF) dosentti Sakari Möttönen

Sosiaalinen kaupunkien strategioissa (PDF) johtava asiantuntija Reijo Väärälä

Ilkeät ongelmat ja auttamistyö – Verkostoyhteistyön mahdollisuudet maaseudun lähipalvelujen turvaamisessa (PDF)    tutkimuspäällikkö Pekka Lund ja tutkija Päivi Kivelä

Kunnan sote-palvelut talouden ja tarpeiden puristuksessa (PDF) sosiaali- ja terveysjohtaja Antti Parpo

Mitä on alueellinen sosiaalipolitiikka? (PDF) professori Mikko Mäntysaari

Kokonaisvaltainen sosiaalipolitiikka kunnassa – miten johtaa, miten oppia johtamaan? (PDF)  professori Vuokko Niiranen

Hyvinvointistrategiat ja miten niitä toteutetaan? (PDF) rehtori Jorma Niemelä

Kunnallisen sosiaalipolitiikan toiminta, toimijat ja areenat (PDF) professori Juhani Lehto