III Bruno Sarlin -seminaari/Sosiaaliturva-lehden 95-vuotisjuhlaseminaari

III Bruno Sarlin -seminaari/Sosiaaliturva-lehden 95-vuotisjuhlaseminaari


Huoltaja-säätiön julkaisema Sosiaaliturva-lehti ilmestyi ensimmäisen kerran marraskuussa 1912 nimellä Köyhäinhoitolehti. Lehden perustaja, julkaisija ja enismmäinen päätoimittaja, valtion vaivaishoidonneuvoja Bruno Sarlin korosti yhteiskunnan moraalista vastuuta kaikista jäsenistään, kärsivän ihmisen kanssaihmisyyttä sekä toisaalta ihmisten vastuuta omasta elämästään ja ihmisten velvollisuuksia yhteiskunnassa. Näiden aatteiden takana lehti on edelleen, osoitti III Bruno Salin -seminaari, joka oli samalla lehden 95-vuotisjuhlaseminaari.


Alustukset

Köyhäinhoitolehti – Huoltaja – Sosiaaliturva: 95 vuotta sosiaalihuollon näkökulma yhteiskuntaan
Ohjelmajohtaja Maija Perho, Huoltaja-säätiön isännistön puheenjohtaja

Miten missio viestitään muuttuvassa toimintaympäristössä?
Professori Leif Åberg, Helsingin yliopisto, viestinnän laitos

Osallisuus – valta – voimaantuminen
Seinäjoen apulaiskaupunginjohtaja Harri Jokiranta, Huoltaja-säätiön isännistön jäsen

Sosiaalialan koulutuksen innovaatiot – sosiaalihuollon tulevaisuus – tietopohjan vahvistaminen
Tiivistelmä
YTM Aulikki Kananoja, Huoltaja-säätiön hallituksen puheenjohtaja

Muut aineistot

Huoltaja-säätiön etiikka-aloite

Hyvän kunnallisen sosiaalipolitiikan teesit