Huoltaja-säätiön työpaja Talentian asiantuntijapäivillä 2014

Huoltaja-säätiön työpaja Talentian asiantuntijapäivillä 2014


Huoltaja-säätiö järjesti Talentian asiantuntijapäivillä 13.3.2014 työpajan ”Sosiaalialan asiantuntijuuden johtaminen”, jossa tarkasteltiin asiantuntijuuden johtamisen muutosta toimintaympäristön muutoksessa. Totuttuja toimintatapoja, perinteisiä ajattelumalleja ja päätöksentekoa on pohdittava uudelleen. Johtaminen muuttuu sisällöltään sekä kunnissa että järjestöissä.


Alustukset

Älykäs julkisen organisaation johtaminen (PDF)
professori Jari Stenvall, Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto

Sosiaalialan johtaminen kunnassa (PDF)
apulaiskaupunginjohtaja Harri Jokiranta, Seinäjoen kaupunki

Liiketoimintalogiikan tulon aiheuttamat muutokset järjestössä
toimitusjohtaja Aarne Kiviniemi, Sininauhaliitto ja Sininauhasäätiö