Courage in Social Work

Courage in Social Work
The 2nd Joint Nordic Conference June 10-12th 2015, Helsinki


Huoltaja-säätiö oli yhtenä yhteiskumppanina järjestämässä Talentian kanssa Pohjoismaista sosiaalialan konferenssia, jossa teemana oli Rohkeus sosiaalialalla.
Huoltaja-säätiön seminaarissa Changes in Social Welfare Management pidettiin kolme ajankohtaista alustusta Suomesta.