Huoltaja-säätiö

Huoltaja-säätiö perustettiin vuonna 1953 edistämään sosiaalihuollon valistus- ja tiedotustoimintaa sekä alan koulutusta. Tätä tehtävää säätiö toteuttaa järjestämällä asiantuntijaseminaareja, harjoittamalla julkaisutoimintaa sekä jakamalla apurahoja.

Globalisaation paineet ja tiukka julkinen talous uhkaavat kaventaa hyvinvointipolitiikan tilaa sekä sosiaalihuollon asemaa ja merkitystä tulevaisuudessa. Muuttunut toimintaympäristö on saanut säätiön muuttamaan toimintaansa yhä enemmän valistajasta vaikuttajaksi.

Säätiö vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon käynnistämällä keskustelua ja tarjoamalla tietoa päättäjille, työmarkkinaosapuolille sekä sosiaalialan ammattilaisille. Tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja ihmisten hyvinvoinnin tueksi, ja juurruttaa niitä työkäytäntöihin.

Säätiön ulkomaan opintomatkat ja kansainvälinen vuorovaikutus ovat tuoneet virikkeitä suomalaiselle sosiaalihuollolle. Huoltaja-säätiö toimii aktiivisesti muun muassa Euroopan sosiaalijohdon verkostossa, European Social Network.

Toimintamuotojen muutoksista huolimatta säätiön perimmäinen pyrkimys – sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kaikkien ihmisten yhteiskunnallinen osallisuus – on säilynyt ennallaan vuosikymmenien saatossa.