Matka-apurahat

Strategiakaudella 2017–2021 Jaakko Tuomi -nimikkoapuraha on jatkuvasti haettavissa oleva ulkomaanmatka-apuraha. Se voidaan myöntää myös ulkomailta Suomeen tulevalle sosiaalialan asiantuntijalle.

Huoltaja-säätiö perusti Jaakko Tuomi -nimikkoapurahan vuonna 2004 tukeakseen kansainvälistä asiantuntijavaihtoa. Sosiaalineuvos Jaakko Tuomi oli Lappeenrannan sosiaalijohtaja ja toimi Huoltaja-säätiössä vuodet 1966–2004. Hän oli säätiön hallituksen ja isännistön pitkäaikainen puheenjohtaja ja korosti erityisesti kansainvälistä vuorovaikutusta.

Matka-apurahan saamisen kriteerinä on matkan tarkoitus: aiheen ajankohtaisuus ja merkittävyys sosiaalialan kannalta.

Apuraha on tarkoitettu joko matkakustannusten korvaamiseen tai vaihtoehtoisesti kansainvälisen konferenssin tai seminaarin osallistumismaksuun. Kokous- ja luentomatkoja rahoitetaan vain poikkeuksellisesti. Matka-apurahaa ei myönnetä sellaisiin kuluihin, jotka kuuluvat työnantajan maksettaviksi.

Matka-apuraha voi olla enintään 1 000 euroa, ja se maksetaan matkaraportin ja allekirjoitetun matkalaskun toimittamisen jälkeen. Alkuperäiset kuitit ja tositteet on liitettävä matkalaskuun. Apurahaa maksetaan vain kuitein todennettaviin kohtuullisiin kuluihin. Päivärahat ja ateriat eivät sisälly korvattaviin kuluihin.

Hakuaika:

Matka-apurahat ovat jatkuvasti haettavissa. Apurahoista päättää Huoltaja-säätiön hallitus. Säätiön hallitus kokoontuu keskimäärin kuusi kertaa vuodessa. Matka-apurahapäätöksestä ilmoitetaan sähköpostitse. Apurahan saajat julkistetaan myös säätiön verkkosivuilla.

Kuka voi hakea:

Matka-apurahaa voivat hakea sosiaalialan ammattilaiset, sosiaalijohtajat sekä alan asiantuntijat, tutkijat ja kehittäjät.

Hakemus:

Vapaamuotoisen hakemuksen voi lähettää sähköpostitse (toimisto@huoltaja-saatio.fi) tai postitse (os. Huoltaja-säätiö, Toinen linja 14, 00530 Helsinki). Hakemuksia tai niiden liitteitä ei palauteta.

Vapaamuotoisesta hakemuksesta täytyy ilmetä seuraavat asiat:

 • Mihin tarkoitukseen ulkomaanmatka-apurahaa haetaan ja miksi juuri hakijan pitäisi päästä matkalle.
 • Kuluarvio, jossa matkakulut on arvioitu mahdollisimman tarkasti.
 • Hakijan nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, puhelin, mahdollinen työnantaja sekä työhistoria ja koulutus lyhyesti.
 • Mahdolliset suosittelijat.
 • Aiemmin saadut apurahat kolmelta viime vuodelta.
 • Mahdollisesti vireillä olevat hakemukset samaan tai muuhun tarkoitukseen.
 • Hakemuksen lopussa hakijan edellytetään vakuutettavan antamansa tiedot oikeiksi.

Muita ehtoja:

 • Myönnettyä apurahaa voidaan käyttää vain hakemuksessa yksilöityyn tarkoitukseen. Muutokset vaativat Huoltaja-säätiön hyväksynnän.
 • Matka-apuraha maksetaan jälkikäteen, mutta sitä ei myönnetä takautuvasti.
 • Apurahan saajan tulee matkalaskun lisäksi laatia lyhyt kirjallinen matkaraportti, joka voidaan julkaista Huoltaja-säätiön verkkosivuilla. Matkalasku ja matkaraportti tulee toimittaa Huoltaja-säätiöön viimeistään kolmen kuukauden kuluttua matkan päättymisestä.
 • Apurahansaaja ei voi saada säätiöltä muita apurahoja kolmeen vuoteen.

Tietoja apurahoista antaa Huoltaja-säätiön toiminnanjohtaja Lea Suoninen-Erhiö,
puh. 09 771 2186