Huoltaja-säätiö palkitsi sosionomien opinnäytetöitä

Ammattikorkeakoulukokeilut ja samalla sosionomien (amk) koulutus aloitettiin Suomessa 25 vuotta sitten. Juhlavuoden kunniaksi Huoltaja-säätiö on palkinnut tänä vuonna sosionomiksi valmistuneiden tai valmistuvien parhaita opinnäytetöitä.

Diakonia-ammattikorkeakoulusta valmistuneen Mia Blomstedtin opinnäytetyö Kaksikulttuurisen lapsen identiteetin tukeminen toiminnallisin menetelmin sekä Laurea-ammattikorkeakoulusta valmistuneen Roni Nukarisen opinnäytetyö Palveluohjaus sote-uudistuksessa palkittiin 400 eurolla.

Blomstedtin tutkimuksellinen kehittämistyö on toteutettu erittäin ansiokkaasti. Siinä toiminnallinen osuus tukee hyvin teoriaa. Opinnäytetyössä on huomioitu erityisesti kaksikulttuuriset yksinhuoltajaperheet. Työssä tulee myönteisellä tavalla näkyväksi lapsen toisen kulttuurin merkitys.

Nukarisen opinnäytetyössä on laaja ja monipuolinen kuvaus palveluohjauksen käsitteestä. Työssä on tuotettu monia kehittämisehdotuksia, jotka ovat suoraan hyödynnettävissä työelämän kehittämiseen.

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneen Erja Tammelinin opinnäytetyö Asiakkaiden kokemuksia 65-vuotiaiden terveystarkastuksista Perusturvaliikelaitos Saarikassa palkittiin 300 euron tunnustuspalkinnolla. Tammelinin työssä on laaja haastatteluaineisto, ja se on huolellisesti toteutettu. Tuloksia voi suoraan hyödyntää ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen ja arviointiin.

Tomi Holmström Diakonia-ammattikorkeakoulusta saa 200 euron tunnustuspalkinnon opinnäytetyötään Jälkihuoltonuorten yksinäisyys. Holmström on tarttunut tärkeään ja sensitiiviseen aiheeseen. Tuloksissa on mm. esitetty, miten ammattilaiset ja tukihenkilöt voivat lievittää nuoren yksinäisyyttä.

Niin ikään 200 euron tunnustuspalkinnon saavat Suvi Komppa ja Veera Kupiainen Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulusta yhteisestä opinnäytetyöstään Kokemuksia päihdetyön kokemusasiantuntijatoiminnasta. Työssä tulevat hyvin esille kokemusasiantuntijatoiminnan hyödyt kuntoutujalle. Opinnäytetyö avaa myös näkökulmia toiminnan kehittämiseen.

Huoltaja-säätiö sai ehdotuksia palkittavista töistä sosionomeja kouluttavilta oppilaitoksilta. Palkittavien opinnäytetöiden edellytettiin käsittelevän asiakkaiden tai asukkaiden osallistumista palveluiden kehittämiseen, kokemusasiantuntijuutta tai palvelunkäyttäjien kokemustiedon muunlaista hyödyntämistä palvelujen kehittämisessä.

Palkinnoista päätettiin säätiön hallituksen syyskokouksessa 16.11.2017.

Palkittujen opinnäytetöiden lyhennelmät julkaistaan säätiön sivuilla vielä joulukuussa.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *