Eettisesti ja sosiaalisesti kestävä hyvinvointipolitiikka

Millaiset arvot ohjaavat sosiaalityötä? Mitä asiakastyön eettisyys merkitsee? Miten tehdä sosiaalipolitiikkaa ja sosiaalityötä eettisesti silloin, kun resurssit eivät kasva?

Muun muassa näitä kysymyksiä käsiteltiin Huoltaja-säätiön kutsuseminaarissa Eettisesti ja sosiaalisesti kestävä hyvinvointipolitiikka 16. toukokuuta Helsingin Kuntatalolla.

Seminaarin paneelissa katse suunnattiin kohti tulevaa: Millaisen roolin ja aseman sosiaalityö ottaa tai saa yhteiskunnallisessa muutoksessa?

Seminaari päätti syksyllä 2016 alkaneen sosiaalialan uudistumistarpeita käsittelevän Huoltaja-säätiön seminaarisarjan.

Seminaariaineistot

Sosiaalityön arvot ja vastuullisuus asiakassuhteessa
Pauli Niemelä, sosiaalityön emeritusprofessori, Itä-Suomen yliopisto

Sosiaalialan etiikka taloudellisen niukkuuden oloissa
Jaana Hallamaa, sosiaalietiikan professori, Helsingin yliopisto

Heikot signaalit näkyviksi
Kaisa Pasanen, johtava erityissuunnittelija, Helsinki

Kohti tulevaa?
Sosiaalityön rooli ja asema yhteiskunnallisessa muutoksessa
Paneelikeskustelu, keskustelun johdattelija professori Marketta Rajavaara, Huoltaja-säätiön hallituksen jäsen

Seminaarimuistio, laatinut VTM Jenni Simola