Apurahat

Apurahat ja palkinnot

Strategiakaudella 2017–2021 Huoltaja-säätiön apurahapolitiikka painottuu kansainvälisen vuorovaikutuksen tukemiseen, sosiaalihuoltoa koskevan tiedonvälityksen edistämiseen sekä sosiaalialan tietopohjan ja uudenlaisen osaamisen vahvistamiseen strategiakauden painotusten mukaisesti.


Strategiakauden sisällöllisenä pääteemana Huoltaja-säätiöllä on uuden sukupolven hyvinvointimalli. Sosiaalista määritellään uudelleen: sosiaalisen käsite ja sosiaalialan toiminta-alue muuttuvat. Tutkijat puhuvat ’uuden sosiaalisen’ rakentumisesta ja uuden sukupolven hyvinvointimallin muotoutumisesta. Säätiön strategiassa tässä nähdään säätiölle selvä tehtävä: yhteisen vastuun sosiaalipolitiikan saaminen osaksi uuden sukupolven hyvinvointimallia.

Säätiön visiossa yhteisen vastuun sosiaalipolitiikka on muotoutumassa olevan uuden sukupolven hyvinvointimallin ydintä. Säätiö toimii erityisesti sen puolesta, että sosiaalihuollon merkitys vaikeimmassa asemassa olevia ihmisten tukena ymmärretään yhteiskunnassa.


Perusperiaatteena on, että säätiön apurahat ja palkinnot myönnetään sellaisiin tarkoituksiin, joita ei muuten tueta.

Apurahoista päättää säätiön hallitus.

Tietoja apurahoista antaa Huoltaja-säätiön toiminnanjohtaja Lea Suoninen-Erhiö,
puh. 09 771 2186